UP-80 Spațiul public urban

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.arh. Cristina Enache
Obiective:
Înțelegerea aprofundată a spațiului public urban (prin metoda descompunerii elementelor spațiale primare constitutive ale unui spațiu public urban);
Înțelegerea structurii morfologice și a atributelor vizuale ale unui spațiu public urban;
Analiza cracteristicilor distinctive ale unui spațiu public și diagnosticarea unor fenomene și procese specifice spațiului public urban;
Generarea unor soluții de ameliorare a problemelor din spații publice;
Formularea de priorități strategice în elaborarea politicilor locale pe spațiul public urban.
Conținut:
Noțiuni introductive despre spațiul public urban
Evoluția spațiului public urban în evoluția orașelor (medieval – contemporan)
Elemente definitorii
Tipuri de spații publice urbane
Consum de spațiu public urban
Design și funcționalitate
Arta urbană în spațiu public urban
Zonă centrală vs. periferie în înțelegerea spațiului public urban
Pietonizarea zonelor centrale/istorice - discuții pe studii de caz
Spații publice urbane contemporane (studii de caz – partea I)
Spații publice urbane contemporane (studii de caz – partea II)
Spații publice urbane contemporane (studii de caz – partea III)
Noțiuni de regim juridic
Noțiuni recapitulative
Metoda de predare:
Prelegeri, discutii pe studii de caz
Mod de evaluare:
O notă obținută la examenul final (50% grilă și 50% răspunsuri elaborate).
Bibliografie minimală:
Lynch, K. (2012) Imaginea orașului, Registrul Urbanistilor Din Romania, ISBN: 9789730136869
Whyte, W. (1980), The Social Life of Small Urban Spaces, Project for Public Spaces, ISBN 097063241X
Gehl, J. (2011), Viața între clădiri, Editura Igloo Media, București, ISBN 9786068026121
Țurlea, C. (2008), Arhitectura și spațiile publice, Editura CADMOS, ISBN:
9789738855793
Eftenie, M. (2006) Pshihologia spașiului construit, Editura Universitară Ion Mincu ISBN 9737999150
Layard, A. (2016), Public space: property, lines, interruptions, Journal of Law, Property and Society