UP-23 Proiectare și reprezentări în urbanism

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 8
Titular:
lect.dr.urb. Ana Opriș
Obiective:
Această disciplină își propune să introducă studenții anului întâi în domeniul urbanismului, oferind posibilitatea de a experimenta o serie de prime spații perceptive. Disciplina, concentrată pe experimente de atelier, constă într-o abordare a fenomenului urban prin dezvoltarea unei sensibilități personale și directe a unor locuri urbane, prin interpretarea a tot ceea ce este vizibil și înțelegerea a ceea ce nu este vizibil, de la structura spațiului la imaginea sa, parcurgând pașii unei abordări conceptuale – corelat cu posibilitățile grafice de expresie a acesteia.
Conținut:
Proiect 1: ELEMENTE DE COMPOZIȚIE
Proiect 2: LECTURA SENSIBILĂ A SITULUI (realizarea unui scurt video-montaj, afis- locul preferat)
Proiect 3: LECTURA ORIENTATĂ A SITULUI (releveu al unui loc urban)
Metoda de predare:
Observație și schițe de studiu pe teren, discuții în atelier- colective și individuale, pe baza unor mape de studiu pe parcurs, documentare individuală, evaluări sensibil subiective cu ajutorul tehnicilor de ilustrare alese: fotografii, schițe, colaje, etc, și elaborarea unor concluzii.
Mod de evaluare:
Notare distinctă a celor 3 proiecte, în funcție de baremul stabilit conform temei.
Bibliografie minimală:
• Frederick Gibbert, Composition Urbaine, ed. Dunod, Paris, 1972 (lectura obligatorie pg.1-12)
• Jan Gehl, Viața între cladiri – Utilizările spațiului public, ed. Igloo, București, 2011 (lectură obligatorie pg. 9-51)
• Rob Krier, Urban Space, Academy Editions, (lectură obligatorie pg. 15-28)
• Alexander, C, Ishikawa, S&Silverstein, A pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, Oxford, 1977
• Wang, Thomas C., Plan and Section Drawing, a 2-a ed., John Wiley&Sons Inc, New York, 1996
• Meiss, Pierre Von, Elements of Architecture: From Form to Place, E & F N Spon, London, 1990
• Cullen, Gordon, The concise Townscape, Architectural Press, New York, 1971