UP-145 Istoria arhitecturii și urbanismului

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
Colectiv:
lect. dr. arh. Alexandru Calcatinge
Obiective:
Generale:
C1 - INTERPRETAREA EVOLUȚIEI ISTORICE A AȘEZĂRILOR UMANE ȘI DESCRIEREA RELAȚIILOR DINTRE AȘEZARE ȘI TERITORIU
Specifice:
C1.1 – IDENTIFICAREA ȘI DESCRIEREA FACTORILOR ISTORICI ȘI DE MEDIU CARE DETERMINĂ ȘI INFLUENȚEAZĂ EVOLUȚIA ȘI DEZVOLTAREA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A TERITORIULUI
Conținut:
1. Introducere la studiul istoriei arhitecturii și urbanismului (preistorie și istoria timpurie)
2. Arhitectura și urbanismul în antichitate
3. Urbanismul și arhitectura în perioada Medievală
4. Urbanismul medieval și conștiința central europeană a Transilvaniei
5. Arhitectura renașterii și geneza urbanismului clasic. Ascensiunea burgheză și idealurile urbane
6. Arhitectura și urbanismul in secolul al XVIII-lea
7. Arhitectura și urbanismul în secolul al XIX-lea. De la istoricism la industrializare
8. Urbanismul în secolul al XIX-lea – extensia Barcelonei
9. Arhitectura și urbanismul în prima parte a secolului al XX-lea
10. Arhitectura și urbanismul în a doua jumătate a secolului al XX-lea
11. Utopii urbane ale secolului al XX-lea
12. CIAM și orașul funcțional
13. Tendințe în arhitectura și urbanism la începutul secolului al XXI-lea
14. Discurs critic: fundamentarea noțiunilor
Metoda de predare:
prelegeri, prezentări
Mod de evaluare:
teste la finalul unor cursuri, examen final scris. Nota finală este 50% nota la examen și 50% media notelor obținute la testele pe parcurs
Bibliografie minimală:
Cantacuzino, G. M., 2003. Introducere la studiul arhitecturii. București: Editura Paideia.
Gilbert, Luigi, 2000. Arhitectura în Europa. Iași: Editura Institutul European.
Harouel, Jean-Louis, 2001. Istoria urbanismului. București: Editura Meridiane.
Țopa, Leon, 1968. Istoria orașului. București: Editura Științifică.
Prelegerile și notițele de curs.