UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

UP-11 | Sociologie și demografie urbană.

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb Andreea Acasandre
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul sociologiei urbane, familiarizarea cu notiuni specifice domeniului si insusirea acestora in vederea intelegerii fenomenului urban in totatlitatea sa, atat ca spatiu construit cat si ca spatiu uman. Rezultatul urmarit este formarea capacitatilor si deprinderilor, atat teoretice cat si practice, de abordare a urbanului in acelasi timp ca spatiu construit si spatiu uman.
Conținut:
1. Rolul sociologei urbane in urbanism – importanta unei abordari sociologice in urbanism, rolul sociologului in cadrul unei echipe interdisciplinare
2. Introducere in sociologia generala – realitate sociala, societate, fapt social, modele ale societatii in analogie cu modelele altor stiinte
3. Aparitia sociologiei urbane – G. Simmel, Scoala de la Chicago, E. Durkheim, F. Tönnies
4. Noaua abordare a sociologiei urbane sau noua sociologie urbana – de la oras la urban, de la micro la macro in abordarea urbanului, economia politica si orasul, teoria conflictelor de clasa, perspectiva sociospatiala.
5. Suburbanizarea si viata urbana astazi – oameni si stiluri de viata ale metropolei, etnicitate si rasa, vecinatati
6. Spatiul public si teoriile vietii urbane – abordarea sociospatiala
7. Probleme sociale ale metropolei – saracie, rasism, delincventa, locuire
8. Fenomenul de ubanizare in Europa si Statele Unite
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări power point, lucrare pe parcurs
Mod de evaluare:
25% nota de examen + 25% nota lucrare pe parcurs
Bibliografie minimală:
ABRAHAM, D. (1991), Introducere in sociologia urbana, Editura Stiintifica, Bucuresti
ANSAY, P., SCHOONBRODT, R. (2003) Panser la ville. Choix des textes philosophiques, AUX ARCHIVES DES ARCHITECTURE MODERNE, Bruxelles.
BERTRAND, M.J., LISTOWSKI, H. (1984). Les places dans la ville. Les pratiques de l’espace, DUNOD
BOUDON, R. (coord.)(1997). Tratat de sociologie, Ed. HUMANITAS, Bucuresti
CASTELLS M., La question urbaine, Maspéro, 1972
CHOAY F., L’urbanisme, utopies et réalités, Édition du Seuil, Paris, 1965
GRAFMEYER Y., Sociologie urbaine, Édition Nathan, Paris, 1994
GRAFMEYER Y., JOSEPH I., L’École de Chicago, Aubier, 1990
HANNERZ U., Explorer la ville, Édition de Minuit, Paris, 1980
ISSAC, J. (1994). La rue et la conversation in Le Courier du CNRS, Nr. 81/1994
JACOBS J, (1992). The death and life of great american cities, Vintage Books Edition, NY
LALLEMENT M., Istoria ideilor sociologice, Ed. Antet, 1997 (2 vol.)
MERLIN P., L’urbanisme, PUF, Paris, 1998
PELIN TAN, (2003). Quale Utopia? in IDEA nr.15/2003
POPA, M. H. (2001). „Spatiul public – in centrul preocuparilor urbanistice actuale” in Arhitext Design, nr. 9-10/2001
QUERE, L. (1990). Agir dans l’espace public in PHARO, P., QUERE, L. (coord.), Les formes de l’action, EHESS, Paris, p. 101, citat in PAILLIART, I. (coord.)(2002). Spatiul public si comunicarea, Ed. POLIROM, Iasi
RAULIN A. (2001), Anthropologie urbaine, Édition Armand Colin/VUEF, Paris
REMY J., Sociologie urbaine et rurale, L’Harmattan, 1998
SENNETT, R.(1979). Les tyrannies de l’intimité, Ed. du SEUIL, Paris, in
SIMMEL, G. Métropoles et mentalité, in L’école de Chicago, Naissance de l’écologie urbaine, texte prezentate si traduse in franceza de Grafmeyer, Y. si Joseph, I., Ed. AUBIER, Paris, 1984, in ANSAY, P., SCHOONBRODT, R. (2003) Panser la ville. Choix des textes philosophiques, AUX ARCHIVES DES ARCHITECTURE MODERNE, Bruxelles
WEBER M. (1982), La ville, Aubier, Paris
ZAMFIR C., VLASCEANU L. (1998), Dictionar de Sociologie, Ed. Babel, Bucuresti
Dictionnaire de la Sociologie, Encyclopaedia Universalis et Albin Michel, Paris, 1998
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/