UP-142 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 7L | Credite ECTS: 10
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Colectiv:
Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică și Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială din Facultatea de Urbanism / Urban and Landscape Design Departmentad Urban Planning and Territorial Development Urban and Territorial Planning Faculty
Obiective:
Suport de studiu pentru proiectului de dizertatie ( parte scrisa si propunere:
Cunoasterea legislatiei specifice in vigoare pentru peisagistica si urbanism.
Cunoasterea procedeelor de demarare a procesului de proiectare aplicata in domeniu.
Asimilarea tehnicilor de redactare a pieselor scrise si desenate pentru fazele de proiectare specifice, conform legislatiei in vigoare.
Acceptarea rigorilor lucrului in colectiv si asumarea responsabilitatii pe sarcina de proiectare in domeniu.
Conținut:
Studii de caz, documentatii privind:
Peisagistica, urbanism si amenajare teritoriala incluzand domeniile aferente si faze de detalii ale proiectului de diploma din domeniu peisaj si teritoriu/ proiect urban (Politici, restaurare, realbilitare,integrare, etc)
Cercetare in domeniul peisajului si urbanismului
Concursuri de peisagistica, urbanism sau domenii conexe
Metoda de predare:
Participare directa la procesul de documentare in domeniile corelate cu peisajul si teritoriul si/ sau proiect urban/rural
Mod de evaluare:
Colocviu, prezentarea unui portofoliu realizat individual
Bibliografie minimală:
Obligatorie:
Documentatie specifica temei de dizertatie aleasa
Documentatii in urbanism si peisaj la nivel national si international: metodologii, politici de peisaj si/ sau proiectare urbana