UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

UP-78 | Abordarea psihologică a spațiului urban

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh. Mariana Eftenie
Obiective:
O interpretare a conceptelor și informațiilor specifice campului de competență psiho-sociologică din perspectiva cadrului conceptual și operațional propriu arhitecturii și urbanismului.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
Contextul problematic specific actual privind înțelegerea din punct de vedere psihologic și arhitectural-urbanistic a spațiului construit urban.
Componența psiho-sociala ca parte a fenomenului urban.
Categoria conceptuală de spațiu social.
Elemente caracteristice ale spațiului construit urban: strada, piața, clădirea.
Micro-evenimentele și animația urbană.
Percepția. Imagini perceptive și așteptări (I)
Spațiul construit urban ca mijloc de comunicare.
Sisteme perceptive. Memorie și percepție (II)
Comportamentul ca rezultat al percepției: Imaginea în “Modelul simplificat al realului”
Un posibil model al interacțiunii Conceptor-Utilizator-Spațiu construit urban.
Etapele Procesului de concepție: proiectare cu relevarea dimensiunii psihologice și a condiționărilor specifice.
Metode și tehnici privind analiza comportamentului și a percepției în cadrul construit urban.

Titlurile temelor practice:
(Sondaje) de opinii privind o problema arhitectural-urbanistică.
Realizarea și interpretarea unor fișe de observație privind comportamente în spațiul construit urban.
Metoda de predare:
Prelegeri, discuții (curs interactiv)
Mod de evaluare:
Examen
Bibliografie minimală:
BAILLY. A - Les theories de l’organisation de l’espace urbain”
BON (le) G - “Psihologia multimilor”.
BOUDON Ph.-“Architecture et l’Architecturologie. Essai d’epistemologie de l’Architecture.
MOLES et ROHMER - “Labyrinthes du vecu. L’Espace, matier en action”.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/