UP-11 Sociologie și demografie urbană.

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titulari:
Dep. PUP
asist.dr.urb.soc. Andreea Pene
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul sociologiei urbane și familiarizarea acestora cu notiuni specifice domeniului. Totodată, se dorește însușirea acestor noțiuni cu scopul înțelegerii fenomenului urban in totatlitatea sa, atat ca spatiu construit cat si ca spatiu uman. Rezultatul urmărit este formarea capacităților și deprinderilor, atât teoretice cât și practice, de abordare a urbanului în același timp ca spațiu construit și spatiu uman.
Conținut:
Cursul este constituit pornind de la teorie și studii de caz menite nu doar să stârnească curiozitatea și atenția studenților, ci și să îi obișnuiască pe aceștia cu modalitatea de cercetare și analiză a fenomenelor sociale. Astfel, pornind pe firul temporal, vor fi discutate fenomene sociale ce au marcat și influențat dezvoltarea orașelor. Nu în ultimul rând, cursul are și o componentă practică (lucrări), în cadrul cărora studenții vor fi familiarizați cu noțiuni introductive privind analiza și interpretarea datelor cu caracter demografic. Și această parte a cursului va fi bazată pe studiu de caz, asigurându-se astfel aplicabilitatea directă a noțiunilor discutate.
Metoda de predare:
Metoda de predare este una mixtă – curs și lucrări, îmbinându-se astfel teoria și practica. Dacă în prima parte a semestrului studenții vor beneficia de prezentarea noțiunilor de bază privind sociologia urbană, în cea de-a doua parte, aceștia vor studia direct o comunitate, având astfel ocazia să lucreze direct cu date demografice, analizând și interpretând fenomene urbane din perspective diverse.
Mod de evaluare:
Raport de cercetare – studiu socio-demografic privind o comunitate dată
Bibliografie minimală:
• Acasandre, A. (2019) Sociologie și demografie urbană (curs), Editura Universitară Ion Mincu, București
• Chelcea, S. (2001) Tehnici de cercetare sociologică (curs), Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
• Choay, F. (2002/1965) Urbanismul, utopii și realități, Simetria, București
• Jacobs, J. (1961) The death and life of great american cities. New York, Vintage Books
• Laurian, R (1965) Urbanismul, Editura Tehnică, București
• Rughiniș, C (2007) Explicația sociologică. Metodă și imaginație, Polirom, Iași
• Zamfir, C, Vlăsceanu, L (1998) Dicționar de sociologie, Editura Babei, București