UP-161 Proiect de arhitectură (1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
arh. drd. urb. Ioana Elisabeta Enache; asist. dr. urb. Radu Pătrașcu; lect. dr. urb. peis. Andreea Bunea; asist. dr. arh. Anca Rusu
Obiective:
-Inițierea studenților în studiul volumetric al obiectului de arhitectura privit intrinsec, dar și în context imediat – poziționare pe parcela, orientarea fata de punctele cardinale, accese principale și secundare.
- Inițierea studenților în redactarea unui proiect de arhitectura.
- Înțelegerea întregii parcele ca obiect de studiu.
- Utilizarea machetei de studiu ca instrument esențial de proiectare.
Conținut:
Suita proiectelor incepe cu “Proiectul Follie”, care urmărește realizarea unei propuneri de construcție fără o destinație anume, dar care, prin conformare spațială și scară, sa sugereze atmosfera unei locuințe unifamiliale. Cadrul în care se va desfășura proiectul caută sa simuleze o situație cat mai apropiata de realitate, respectiv un amplasament ipotetic, dar care are caracteristicile unei parcele reale.
Metoda de predare:
Atelierele conțin: predari partiale, corecturi, corecturi la panou, exercitii de atelier si prelegeri.
Mod de evaluare:
Se pot preda doar proiectele care vor întruni minim 50% din corecturi. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Exercițiile de atelier, sustinerile la panou și documentarea nu sunt considerate ca fiind corecturi pentru proiect. Proiectele care nu întrunesc minim 50% din corecturi nu pot fi predate si nu vor fi evaluate. Consemnarea evoluției proiectului pe parcursul activității de atelier va fi facuta de către îndrumătorii de atelier in baza fisierelor foto sau print screen pe care studentii trebuie sa le faca la fiecare corectura si sa le incarce obligatoriu pe drive. Fisierele trebuie sa contina corectura facuta in cadrul atelierului. Este obligatia studentului sa incarce aceste fisiere, in caz contrar prezenta la atelier nu va fi consemnata. Studenții vor fotografia planșele prezentate la corectura cu adnotările îndrumătorilor și le vor încărca pe drive. Însemnările adăugate de alte persoane nu vor fi considerate corecturi și vor fi raportate conducerii departamentului.

Doar prezenta fizica în atelier sau la ședințele online nu sunt echivalente cu activitatea la atelier și nu vor fi nu vor fi considerate prezente. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate obligatoriu de cabinetul UAUIM și vor fi depuse la secretariat în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.

Proiectul se desfășoară individual.

Notarea proiectelor va tine seama de rezultatul final – proiectul și macheta de prezentare, așa cum sunt predate, de evoluția activității de la atelier (inclusiv caietul de schite), predarea partiala, exercițiile de atelier (dupa caz), corecturile la panou, susținerea proiectului (după caz) și de caietul de documentare in ponderi dupa cum urmeaza: proiect – 45%, macheta de prezentare– 15%, evoluția activității la atelier – 30%, caiet de documentare – 10%

Pentru a promova, proiectul trebuie sa obțină nota de trecere (minim 5 nerotunjit) la fiecare dintre categoriile de evaluare (proiect, macheta de prezentare, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Nepredarea caietului de documentare, machetei sau proiectului atrage după sine nepromovarea proiectului. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate, urmand a fi recuperate anul următor.

Daca situația sanitara va presupune ca atelierele sa se desfășoare online, studenții trebuie sa se asigure ca participarea lor la ateliere nu se va face din mașină, autobuz, tren, lift etc. sau în mers. Totodată studenții se vor asigura ca au camerele video funcționale. Studenții care se vor prezenta la ateliere cu camerele oprite sau vor fi în mașină/pe strada/în mers/în lift etc. vor fi scoși din teleconferință și vor fi considerați absenți. În cazul în care atelierele se vor desfășura online, se va respecta intervalul specificat în orar. Studenții vor preda online planșele pentru corectura conform indicațiilor pe care le vor primi de la îndrumătorii de atelier. Predarea planșelor pentru corectura se va face pana la ora la care atelierul este programat sa înceapă.

În cadrul atelierelor se pot organiza exerciții în concordanta cu tema de proiect. Tema exercițiilor, termenul și modul de predare vor fi anunțate la fiecare atelier în parte.
Bibliografie minimală:
Andrea Deplazes (ed), Constructing architecture – materials processes structure, 2005, Birkhauser Verlag AG, Basel

House Design, 2004, daab, Koln

Josep Maria Minguet (ed), Tight Budget Architecture Houses, 2012, Instituto Monsa Ediciones

Simone Scheleifer (ed), Minimalist Houses, 2006, Evergreen

James Tait, Architecture Concept Book, 2018, Tames & Hudson

Francis D. K. Ching, Building Construction Illustrated, 2015, John Wiley & Sons

Francis D. K. Ching, Architecture Form, Space, & Order, 2015, John Wiley & Sons

Francis D. K. Ching, Architectural Graphics, 2015, John Wiley & Sons

Anthony Di Mari & Nota Yoo, Operative Design, A catalogue of Spatial Verbs, 2019, BisPublishers

Anthony Di Mari, Conditional Design, An Introduction to Elemental Architecture, 2018, BisPublishers

De Arhitectura nr. 31 – case contemporane

https://arcspace.com/studio/steven-holl-watercolors/

https://www.archdaily.com/896643/100-architectural-sketches

Dr. arh. Mircea Enache, arh. Iulius Ionescu: “Geometrie descriptiva si perspectiva”, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica

Paul Constantin: " Dictionar universal al arhitectilor", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986

V. Iancau, V. Barbat, E. Zetea S. Rosa, I. Rusu: "Reprezentari geometrice si desen tehnic", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982