UP-161 Proiect de arhitectură (1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu asist. dr. urb. Sorin Manea
Obiective:
- Familiarizarea studentilor cu tehnicile de reprezentare ale unui obiect de arhitectura la o scara specifica proiectarii de constructii de mici dimensiuni – 1:50
- intelegerea modului in care un obiect tridimensional poate fi exprimat prin piese desenate in doua dimensiuni – planuri, sectiuni, elevatii.
- insusirea acelor conventii grafice cu privire la aceste piese.
- introducerea in problematica programului de locuire.
- familiarizarea cu principiile de proiectare privind mobilarea unei locuinte.
Conținut:
Studentii primesc proiectul unei locuinte realizate de un arhitect de notorietate internationala pe care trebuie sa-l studieze in profunzime; analiza efectuata este menita sa exemplifice studentilor modul in care piesele desenate de arhitect – planuri, sectiuni, fatade – reflecta obiectul real. In paralel, are loc si o prima analiza functionala a locuintei. Sunt observate spatiile interioare ce compun locuinta, dimensiunea lor si relatiile ce se stabilesc intre aceste spatii.
In paralel, sunt studiate, prezentate si mobilate (plan sectiuni) o serie de incaperi specifice locuirii – camere de locuit, bai, bucatarii.
Scara de lucru este specifica proiectarii de locuinte la nivelul unei documentatii pentru obtinerea unei autorizatii de construire – 1:50, mai putin planul de situatie si axonometria care sunt desenate la scara 1:100.
Studentii trebuie sa predea odata cu proiectul si un caiet de documentare in care sa prezinte studiile individuale in evolutia lor sub forma de fise datate. Studiile fac referire atat la tema in sine cat si la arhitectul prezentat in tema. Daca studentii prefera insa studierea unui alt arhitect, acestia sunt liberi sa o faca. Este necesar ca aceste fise sa arate ca informatia prezentata a fost analizata si corect inteleasa.
Metoda de predare:
Atelierele pot conține: corecturi, exercitii si prelegeri.
Mod de evaluare:
Notarea proiectelor va tine seama de rezultatul final – proiectul, asa cum este predat, de activitatea de la atelier si de caietul de documentare, in ponderi dupa cum urmeaza:
• Proiect – 40%
• Activitate la atelier – 40%
• Caiet de documentare – 20%
Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare sau a proiectului atrage după sine nepromovarea. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezența doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.
La inceputul orelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile dureaza cel mult o ora si pot fi notate. Proiectul se poate desfasura, dupa caz, in echipe de cel mult doi studenti. In cazul in care nu se poate forma echipa, proiectele se pot elabora individual.
Modul de desfasurare (individual sau in echipe de cel mult doi studenti) este specificat in tema lansata la atelier.
Bibliografie minimală:
Dr. arh. Mircea Enache, arh. Iulius Ionescu: “Geometrie descriptiva si perspectiva”, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica;
Paul Constantin: " Dictionar universal al arhitectilor", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1986;
Radu Patrulius: "Horia Creanga -omul si opera", Editura Tehnica, Bucuresti, 1980;
Militza Sion: "Horia Creanga: crezul simplitatii", Editura Simetria, Bucuresti, 2012;
Gabriela Tabacu: Revista "Arhitectura" -studiu monografic si indici 1905-1944, Editura Humanitas, Bucuresti, 2008;
Luminita Machedon, Florin Machedon: "Arhitectura moderna din Romania in perioada 1920-1940";
Bucuresti, anii 1920-1940: intre avangarda si modernism, Editura Simetria, Uniunea Arhitectilor din Romania, Bucuresti, 1994;
Grigore Ionescu: "Arhitectura pe teritoriul Romaniei de-a lungulveacurilor", Editura Academiei RSR, Bucuresti, 1982;
V. Iancau, V. Barbat, E. Zetea S. Rosa, I. Rusu: "Reprezentari geometrice si desen tehnic", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982
https://www.campobaeza.com/https://www.archdaily.com/907864/maison-de-grand-bleu-janghwan-cheon-p...
https://architizer.com/projects/fababu-house/
https://architizer.com/projects/villa-rotonda/https://www.archdaily.com/3103/sereno-house-jaime-r...
https://www.archdaily.com/6657/house-in-romeirao-arx/500fff6428ba0d4222000305-house-in-romeirao-a...

modifică