UP-133 Dinamica periferiilor urbane

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
prof.dr.arh. Angelica Stan
Obiective:
• Cursul urmărește dezvoltarea înțelegerii modului de formare si a dinamcii zonelor periferice ale orașului contemporan, prin identificarea problematicii periferiei urbane in contextul morfo-spatial si functional al teritoriului. Periferia orașului este privită atât ca loc cât și ca fenomen distinct legat de mișcarea de creștere / înaintare/ contracție a urbanului către/în teritoriu, făcând posibil dialogul sau disputa dintre oras și peisaj la scara întregului sistem spatial-teritorial. Cursul urmarește totodata dezvoltarea unei viziuni perceptive personalizate asupra spațiului urban periferic, privit ca proces evolutiv complex, pus în lumină de multiplele ipostaze ale limitei – dispărute/ascunse/regăsite sau posibil de reinventat.
Conținut:
1. ELEMENTE INTRODUCTIVE: PERIFERIA URBANA- ORASUL – SISTEMUL SPATIAL- TERITORIUL
2. DEFINIREA PERIFERIEI URBANE
3. PERIFERIA URBANA IN CONTEXTUL CRESTERII EXTENSIVE A ORASULUI
4. ROLUL CONCEPTULUI DE LIMITĂ ÎN CADRUL PERIFERIEI URBANE
5. PERIFERIA URBANĂ ACTUALĂ CA LIMITĂ ÎN MIȘCARE
6. REPERE ISTORICE ȘI TIPOLOGICE ÎN EVOLUȚIA PERIFERIILOR MARILOR ORAȘE
7. ANALIZA RELAȚIILOR PERIFERIEI CU ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE STRUCTURII URBANE
8. FACTORI DETERMINANȚI ÎN FORMAREA ȘI TRANSFORMAREA PERIFERIILOR URBANE
10. PERIFERIA URBANA CA SUB-SISTEM AL SISTEMULUI TERITORIAL
11. POZIȚIA PERIFERIEI IN RAPORT CU ZONA PERIURBANĂ ȘI ZONA SUBURBANĂ
12. PERIFERIA URBANĂ CA ZONĂ DE ECOTON
13. PERIFERIA URBANA CA PEISAJ
14. „ORASUL PERIFERIC” ALTERNATIV: RE- IDENTITATE
Metoda de predare:
prelegeri cu videoproiectie, discutii libere
Lucrare prcatica in cadrul cursului
Mod de evaluare:
Activitatea practica (20%), Participare individuala (20%), Exam (60%)
Bibliografie minimală:
BEAUCHARD, J., “La bataille du territoire”, L’Harmattan, 2000
BERTRAND, C., BERTRAND, G., “Une géographie traversière: l'environnement à travers territoires et temporalités”, Paris, Arguments, 2002
HAYDEN, D., “Building Suburbia - green fields and urbann grwoth – 19820-2000”, Vintege Books, N.Y., 2003
GROZA, O., “Teritorii (scrieri, dez-scrieri)”, Ed. Paideia, 2003
GARDNER, T., “The Metropolitan Fringe: Suburbanization in the United States Prior to World War II” (Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 1998
IANOȘ, I., “Sisteme Teritoriale - o abordare geografică”, Ed. Tehnică, București, 2000
LIICEANU, G, „Despre limita”, Humanitas, 1994
PROST, B., “Aux marges du système urbain : les espaces flous et leur évolution”, in Méditerranée nr. 1-1998
STAN, A., „Peisajul periferiilor urbane. Revitalizarea peisagera a zonelor periferice”, Ed. Ion Mincu, 2009 VEILLARD-BARON, H., „Les banlieues”,Ed. Flammarion, 1996
• OSWALT, P, RIENITZ, T. (ed.) 2006. Atlas of shrinking cities, Hatje Crantz, Ostfildern.
• Păun-Constantinescu, I. 2019. (Ed.) Skrinking Cities in România. Dom Publishers. Berlin, Bucuresti.
• POPESCU C., SOAITA, A-M., PERSU, M-R., 2020. Peripherality: Mapping the fractal spatiality of peripheralization in the Danube region of Romania, in Habitat International107(2021)102306