UP-147 Elemente de structură urbană

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
Obiective:
Cursul abordează aspecte teoretice privind lectura, analiza, interpretarea structurii urbane in ideea de a concepe spații urbane urbane răspunzând nevoilor funcționale și estetic-configurative și priceperea de a realiza proiecte de arhitectură pentru clădiri de complexitate limitată și importanță redusă. Rezultatul urmărit consta in formarea de aptitudini responsabile asupra mediului înconjurător cu accent pe interpretarea corectă a dezvoltării urbane și teritoriale, a arhitecturii, din perspectiva ecologică și a dezvoltării durabile.
Tematica generală propune înțelegerea problematicii complexe a dinamicii organismului urban, însusirea mecanismelor teoretice de întelegere, interpretare și de posibilă anticipare a evoluției orașului în contextul actual și viitor.
Obiectivele principale ale cursului se referă la întelegerea orașului ca sistem socio-spatial și rolul urbanismului și al planificarii urbane. Raportul rural – urban în dezvoltarea orașelor contemporane, identitate culturală și dezvoltare urbană, utopie și realitate în planificare și în proiectele urbane, specific și institutionalizare în dezvoltarea urbană, riscurile urbane - concepte generale și implicație asupra evoluției urbane
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
• Explice organizarea spatiala
• Descrie
• Utilizeze abordări, tehnici, metodologii și metode de cercetare și studiu în relația oras / dezvoltare / dinamica sociale,
• Analizeze o structura urbană
Conținut:
Elemente introductive
Modele urbane.
Vecinătatea, condiționare a existenței în spațiu.
Orașul ca sistem de activități.
Funcționalitatea urbană.
Sistem spațial. Componente. Legături. Distribuția spațială a componentelor
Zona. Zonificare. Zonning
Integrare urbană
Limite
Restructurarea urbană, sustenabilitate
Noi modele urbane. Structura urbană sustenabilă. Noi modele urbane Smart city, megacity....... .
Metoda de predare:
prelegeri. invitați
Mod de evaluare:
examen
Bibliografie minimală:
Al. Sandu: Samburele care face sa creasca...., Ed. Arhitext, Bucuresti – 2007
Charles Montgomer (2017). Orașul Fericit. Transformându-ne viețile prin design urban, IglooMedia, Bucuresti
Aija Staffans, Marketta Kyttä, Tiina Merikoski (eds.).(2008). SUSTAINABLE URBAN STRUCTURE