UP-147 Elemente de structură urbană

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu

modifică