UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2

UP-26 | Activități practice - releveu (Studiu de caz București)

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
asist.dr.urb.peis Ana Opriș
Obiective:
Scopul proiectului este acela de a ghida perceperea peisajului urban, urmărind parcurgerea morfologică a unui spațiu urban constituit. Perceperea morfologiei peisajului urban se va realiza la nivelul analizei de imagine, țesut, texturi.
Conținut:
Releveu spațial – morfologic, la nivelul unei zone urbane constituite.
Metoda de predare:
Observație pe teren, studiu fotografic, culegere date, redactare materiale grafice și scrise.
Mod de evaluare:
Lucrare finală – proiect – va conține:
- planuri de analiză pe paliere – analiză funcțională / analiză volumetrică / analiza vegetației /disfuncții, etc.
- montaj fotografic
- schițe /crochiuri
- text explicativ
Aceste piese vor fi evaluate și notate conform baremului propus de temă.
Bibliografie minimală:
Prelegeri conexe în cadrul atelierelor UP-25, UP-23
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/