UP-26 Activități practice - releveu

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb. Ana Opriș
Obiective:

Scopul proiectului este acela de a ghida perceperea peisajului urban, urmărind parcurgerea morfologică a unui spațiu urban constituit. Perceperea morfologiei peisajului urban se va realiza la nivelul analizei de imagine, țesut, texturi.

Conținut:

Releveu spațial – morfologic, la nivelul unei zone urbane constituite.

Metoda de predare:

Observație pe teren, studiu fotografic, culegere date, redactare materiale grafice și scrise.

Mod de evaluare:

Lucrare finală – proiect – va conține:
- planuri de analiză pe paliere – analiză funcțională / analiză volumetrică / analiza vegetației /disfuncții, etc.
- montaj fotografic
- schițe /crochiuri
- text explicativ
Aceste piese vor fi evaluate și notate conform baremului propus de temă.

Bibliografie minimală:

Prelegeri conexe în cadrul atelierelor UP-25, UP-23