UP-152 Design urban

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh. Cristina Hurduc
Obiective:
Înțelegerea problematicii complexe a proiectării urbane și însușirea principalelor cunoștințe legate de proiectarea spațiilor publice, date teoretice, exemple și detalii tehnice
Conținut:
Aspecte principale din cadrul cursului sunt:
• teorie – scurtă istorie a evoluției urbanismului, elemente constitutive ale proiectelor spațiilor publice și principii de design urban, proiecte publice
• relevanța designului urban pentru calitatea spațiului public
Conținut curs:
C1 Date generale – mod de selecție a datelor, întocmire și prezentare concept, idee conceptuală de amenajare a unui proiect de spațiu public
C2 Cadru urban – date despre ergonomie și șcenografie a spațiului urban și scurt istoric a evoluței cadrului urban
C3 Criterii și clasificări ale spațiilor publice
C4 Dimensiuni și norme pentru proiectele spațiilor urbane
C5 Percepție spațială și elemente conținute în proiectul de design urban;
Calitatea proiectului de design urban utilizând instrumente precum: imagine, orientare, textură, culoare
C6 Vegetație și spații plantate în cadrul proectului de design urban; Specii utilizate, norme de plantare și ipostaze de compunere a spațiilor plantate în cadrul proiectului de design urban
C7 – Detalii de plantare și de mobilier urban
Metoda de predare:
Prezentate sub forma unui discurs liber susținut de exemple ilustrate
Mod de evaluare:
Se vor utiliza informațiile teoretice din cadrul cursului și cele dobândite parcurgând o documentație de bază selectată de către titular, pentru a se efectua (în cadrul orelor de seminar) o lucrare practică (format A3)
Bibliografie minimală:
Selecție facută de titular curs și pusă la dispoziția studenților impreună cu fișele de curs