UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Anul III, sem 2, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2

UP-92 | Ilustrare arhitectural urbanistică

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.urb Andreea Necșulescu
Obiective:
Intelegerea mecanismelor si instrumentelor urbanistice destinate conformarii spatiale (intelegerea procesului desen/ proiect- regulament/ reglementari- conformare spatiala reala)
Dezvoltarea capacitatii de intelegere si sinteza precum si formarea abilitatilor de identificare si reprezentare a corespondentei dintre elementele grafice de regulament si variantele de conformare spatial-volumetrica in cadrul proiectelor de urbanism.
Conținut:
1. Rolul regulamentului de urbanism in conformarea unei zone.

2. Modalitati de transpunere a elementelor configurative spatiale in prevederi/ reglementari aferente regulament de urbanism.

3. Delimitare U.T.R.- rol, caracteristici, indicatori urbanistici si pondere functiuni

4. Principii Parcelare/ Configurare diferite zone functionale prin Regulamentul Local de Urbanism

5. Principii de conformare a parcajelor publice (mari dimensiuni)

6. Principii de conformare a spatiului public/ Traseu pietonal
Metoda de predare:
Cursul este structurat in 7 prelegeri insotite de 7 aplicatii (lucrari) care se vor elabora in cadrul orelor alocate atelierului.
expunere ilustrata si comentata; studii de caz,
Mod de evaluare:
Pentru promovare este necesara prezenta la minim 4 lucrari. Este necesar ca aceste 4 lucrari sa fie notate cu minim 5,0. Media finala se calculeaza ca medie aritmetica a 4 note cele mai mari.
Bibliografie minimală:
Faye, P., Faye, B., Tournaire, M., Godard, A. (1974), Sites et Sitologie, J. Pauvert.
Cursul ANALIZA MORFOTIPOLOGICA URBANA, an II Semestrul:1
Cursul TEHNICA PROIECTARII URBANE, an II, Semestrul: 2
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/