UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
Anul III, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

UP-160 | Peisaj urban

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh Cristina Enache
Obiective:
- Ințelegerea conceptului de Peisaj Urban, ca succesiune în suita noțiunilor specifice din cadrul formării profesionale;
- Introducerea aspectelor multidisciplinare din cadrul studiului peisajului și dezvoltarea capacității de interpretare a modului de formare a unei comunități urbane prin prisma imaginii și peisajului urban
- intelegerea peisajului urban ca eveniment, ca moment unic în viața orașului;
- introducerea noțiunilor însușite în proiectarea de peisagistică;
- conștientizarea variabilității scării de concepție / proiectare în peisaj; coordonarea general – particular; transformarea peisajului din eveniment în obiect estetic, prin concepția la nivel de detaliu.
Conținut:
1. Curs introductiv. Ce este Peisajul Urban? Definiții, interpretări, interdisciplinaritate.
2. Primele peisaje urbane. Conștientizarea urbanului.
3. Temporalitate | Spațialitate | Caracteristici – scurta istorie a peisajului urban – de la antichitate la science fiction
4. Structura peisajului urban. Genius Loci. Relația cu peisajul natural.
5. Tipuri de peisaj urban. Natura in oraș.
6. Natural și Antropic în cadrul peisajului urban. Aspecte specifice, interacțiuni, întrepătrunderi
7. Societate și Peisaj – rolul societății în formarea peisajului. Despre ambient și ambianță urbană.
8. Valoarea estetică și socială a peisajului. Reprezentarea peisajului urban.
9. Metode neconvenționale de studiu al Peisajului Urban – arta ca martor al evoluției urbane – pictură, film, muzică, literatură (proză, poezie), clip video.
10. Peisaj urban și identitate culturală – peisaje caracteristice diferitelor structuri geografice și / sau continentale
11. Peisajul Urban în România – aspecte specifice, influențe ale regimului socialist în structura peisajului urban și imaginea urbană
12. Tehnologie și detaliu tehnic. Psihologia percepției în cadrul peisajului urban.
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata participativ, Prelegeri
Mod de evaluare:
Examen/Test + LucrariPractice
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/