UP-70 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu