UP-56 Antropologie urbană

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
dr.ist. Adrian Majuru
Obiective:
- nevoia unei sinteze asupra spațiului urban românesc
- evidențierea paralelismelor culturale cu Europa și a rezervelor de dezvoltare urbană
- cunoașterea deficiențelor și studierea în vederea depășirii lor
- soluții de regenerare economică și socială (urbană) precum și remodelarea morală
- dezvoltatea unor factori activi de modificare a mentalităților deficitare (în creștere) manifestate la toate segmentele de vârstă.
Conținut:
1. Antropologie generala si Geografii urbane
2. Antropologia urbană si antropologia culturala.
3. Procesul de urbanizare - proces antropologic.
4. Trecerea de la rural la urban.
5. Evoluția urbanizării.
6. Efectele industrializării și post-industrializarea.
7. Societatea informatizată. Mutații culturale și schimbări în condiția umană
8. Extremele urbane: high life și underground.
9. Fiziologie și igienă socială.
10. Etologie urbană.
11. Anatomie și patologie urbană.
12. Legislație urbană.
Metoda de predare:
ilustratie in power point bazat pe ilustratie cu valoare de document, comentata comparativ cu actualitatea. Interactivitate pe echipe de proiect. Accesarea reperelor de creativitate și originalitate pe care le poate potența fiecare cursant, pornind de la tematica unui proiect ales.
Mod de evaluare:
Participare directă la dezbaterile seminarului și susținerea unui proiect fie în echipă, fie individual.
Bibliografie minimală:
Barbu, Daniel – coordonator, Firea românilor, Editura Nemira, București, 2000.
Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, Humanitas, București, 1998.
Budiș, Monica, Microcosmosul gospodăresc. Practici magice și religioase de apărare, Paideia, București, 1998.
Budișteanu, P., Despre modul de represiune admis în Penitenciarele și coloniile Agricole din Elveția și Belgia. Despre penitenciarele și casele de corecție din România, Tipo-litografia H.Goldner, Iași, 1883.
Cadeschi-Livadă, Ligia, De la milă la filantropie. Instituții de sistare a săracilor din Țara Românească și Moldova în secolul al XVIII-lea, Editura Nemira, București, 2001.
Constantin, Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.
Costescu, George, Bucureștii vechiului regat, Editura Universul, București, 1944.
Delumeau, Jean, Frica în Occident (secolele XIX-XVIII). O cetate asediată, Editura Meridiane, vol.I-II, București, 1986.
Djuvara, Nicolae, Între Orient și Occident. Țările Romane la începutul epocii moderne: 1800-1832, Humanitas, București, 1995.
- documente de arhiva, incluzind aici harti istorice, fotografii etc.