UP-45 Analiza socială a comunităților în teritoriu

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titulari:
asist.dr.urb.soc. Andreea Pene (Acasandre)
conf.dr.sociolog Raluca Popescu
Obiective:
Cursul are drept scop înțelegerea de către studenți a fenomenelor socio-demografice complexe ce influențează o comunitate. Astfel, cursul își propune să ofere studenților competențe în analiza, descrierea, explicarea și interpretarea fenomenelor socio-demografice care influențează viața urbană și comportamentele sociale.
Conținut:
Cursul este construit sub forma aprofundării cunoștințelor dobândite în timpul studiilor de licență, vizând dobândirea competențelor cu privire la studiul socio-demografic al comunităților. Astfel, masteranzii vor analiza și interpreta date privind diverse comunități, utilizând metode și tehnici specifice domeniului sociologiei. Totodată, vor fi inserate informații cu privire la imaginația și explicația sociologică, atât de necesare în cunoașterea unei comunități și constituirea unei imagini clare ce explică fenemenele în toată complexitatea lor.
Metoda de predare:
Cursul se va desfășura sub formă mixtă, elementele teoretice prezentate fiind inserate în cadrul analizei teritoriale (practice). Teoria privind metodologia de cercetare și explicația sociologică va fi prezentată studenților sub formă de discurs, găsindu-și imediat aplicabilitatea în cadrul comunității studiate. Această abordare are avantajul pragmatismului, oferind astfel posibilitatea monitorizării atente a modului în care se fixează informațiile și observării inserției acestor informații în cadrul analizei.
Mod de evaluare:
Raport de cercetare – studiu socio-demografic privind o comunitate dată
Bibliografie minimală:
• Babbie, E. (2010/ 1975) Practica cercetării sociale, Polirom, București
• Chelcea, S. (2001) Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative și calitative, Editura Economică, București
• Jacobs, J. (1961) The death and life of great american cities. New York, Vintage Books
• Rughiniș, C (2007) Explicația sociologică. Metodă și imaginație, Polirom, Iași