UP-55 Proiectare de arhitectură

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh. Vlad Eftenie
Colectiv:
prof.dr.arh. MIHAIL DAN COCHECIprof.dr.arh. EUGENIU APOSTOLasist.drd.arh. VLAD EFTENIEasist.urb. SEBASTIAN GUTA
Obiective:
-Analiza teritoriului destinat unui obiect de arhitectura, in vederea identificarii potentialului sau din punct de vedere urbanistic.
-Relationarea spatiului urban limitrof dezvoltarii cu modul de organizare al principalelor functiuni si spatialitati ale obiectului de arhitectura (relatia spatiu public - spatiu privat).
-Identificarea raporturilor dintre functiuni sau spatialitati si volumul (volumele) ce le contine, in dialog cu informatiile din teritoriul urban pe care il mobileaza.
-Sistemel structurale/ tehnologice proprii obiectului de arhitectura, exprimate in sustinerea spatiului urban.
-Plastica, imaginea obiectului de arhitectura in spatiul urban, un element definitoriu in calitatea demersului arhitectural si urbanistic in orasul modern.
Conținut:
TEME STUDIU
3 Teme x 4 saptamani/ semestru - baza caiet teme de proiect an IV - an V, Facultatea de Arhitectura

-Prezentare de arhitectura;
Recunoasterea teritoriului;
Documentatie.

-Date urbanistice despre teren / limitrof (de la analiza-la propunere ocupare terem);
Organizare 'macro' a principalelor functiuni/ teren - relatii (accesibilitati);
Volumetrii posibile.

-Dezvoltarea schematica a principalelor functiuni pe orizonala sau verticala;
Detaliu. Structurarea partiului rincipalei functiuni (cazare);
Elemente structurale/ tehnologice.

-Raportarea spatiului (functiunii) interior la imaginea volumetrica - plastica.
Relatia spatiu public - spatiu privat in mobilarea teritoriului urban limtrof, obiectului de arhitectura.

TITURILE PRELEGERILOR:
-Adapostirea : spatiu destinat relaxarii, sigurantei si sanatatii - element definitoriu in evolutia omenirii.
-Stiinta, arta, cultura: spatii ale meditatiei si ale creativitatii - elemente caracteristice pentru entitatea spirituala a unui popor.
-Miscarea, ca activitate profesionista sau de agrement, comertul si serviciile, transportul sau comunicarea, reprezinta motoare pentru evolutia unei societati, administrate si finantate prin sistemul public sau privat.
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice sau cu mijloace multimedia, vizite la amplasament, analize de caz, fise de studiu.
Mod de evaluare:
Sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.