UP-165 Proiectare de arhitectură (4)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
lect.dr.arh. Radu Canciovici, arh.drd.urb. Ioana Elisabeta Enache, asist.dr.arh. Anca Rusu
Obiective:
Intelegerea principiilor care stau la baza proiectarii unor spatii pentru expunere si birouri;

Familiarizarea studentilor cu principiile de proiectare integrata a obiectului de arhitectura (un raport echilibrat intre conformare volumetrica/ functiune/ distributie a spatiilor interioare/ circulatii/ structura);

Intelegerea raportului dintre spatiu interior construit si amenajat/ spatiu exterior amenajat ca parti ale constructiei;

Intelegerea intregii parcele ca obiect de studiu;

Utilizarea machetei de studiu ca element esential pentru configurarea volumetrica;

Intelegerea elementelor de context, ierarhizarea importantei acestora in functie de intentiile proiectantului si de interesele clientului, cu implicatii directe asupra solutiilor adoptate;

Intelegerea importantei crochiurilor/ schitelor de concept, de studiu si detaliu in cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru;

Deprinderea lucrului in 3 dimensiuni cu semnificare in 2 dimensiuni si invers, prin utilizarea repetata a crochiurilor/ schitelor.
Conținut:
Ne vom concentra de aceasta data asupra programului de “muzeu”. Acesta urmareste realizarea unei propuneri de constructie care sa adaposteasca un mic muzeu precum si amenajarea parcelei date
Procesul de proiectare nu tratează separat interiorul și exteriorul, cele doua trebuind a fi abordate sincron. În acest sens se utilizează simultan reprezentări 2D în alternanță cu studiile de volumetrie. Spațiile și volumetria trebuie configurate astfel încât construcția să poată fi utilizată pentru un scop anume, situațiile în care acestea au un caracter universal nefiind uzuale.
Regimul de înălțime a construcției propuse este de P+1E+E2P.
Aria desfășurată construită ~ 550mp. Sunt admise variații de suprafață de ±10%.
Clădirea trebuie să conțină: spații de primire, spatii pentru expunere, cafeterie posibil legată de o curte, spații de lucru de cate 8 persoane, birouri individuale, arhivă, oficii, grupuri sanitare, scară/lift/circulații, etc.
Construcția trebuie să fie accesibilă la nivelul parterului persoanelor cu dizabilități locomotorii și poate conține logii, balcoane, terase acoperite sau descoperite. Celelalte funcțiuni care completează construcția, precum și gabaritele lor, vor fi propuse de studenți.
Clădirea va avea acoperirea în sistem terasă.
Sistemul constructiv este la alegere, iar închiderile vor fi din zidărie. Natura structurii și predimensionarea elementelor structurale vor fi stabilite la atelier.
Sunt admise decalaje pe înălțime ale pardoselii clădirii de 3 trepte (45 cm).
Sunt admise camere cu înălțimi diferite.
Proiectul se desfășoară individual.
Metoda de predare:
Atelierele vor conține: corecturi, prelegeri, predari partiale, posibil exerciții de atelier.
Mod de evaluare:
Notarea proiectelor va ține seama de rezultatul final – proiect și machetă de prezentare, așa cum sunt predate, de evoluția activității de la atelier, predarile partiale/exercițiile de atelier, corecturile la panou, susținerea proiectului și de caietul de documentare.

Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, macheta de prezentare, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare, machetei sau proiectului atrage după sine nepromovarea proiectului. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezența doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc. La inceputul orelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile dureaza cel mult o ora si pot fi notate.

Proiectul se desfasoara individual.
Bibliografie minimală:
• Neufert – Manualul arhitectului;
• Astrid Zimmermann (ED), Constructing landscape – materials, technologies, structural components, Birkhauser, 2009
• Andea Deplazes (ED), Constructing Architecture – materials, processes, structures – a handbook, Birkhauser, 2005
Pilar & Joan Miró Foundation https://www.miesarch.com/work/300

The Barcelona Pavilion https://miesbcn.com/the-pavilion/

ABADE PEDROSA MUSEUM https://divisare.com/projects/318376-alvaro-siza-vieira-eduardo-souto-de-moura-joao-morgado-abade-pedrosa-museum

Rietveld Pavilion at the Kröller-Müller Sculpture Garden https://www.archdaily.com/81555/rietveld-pavilion-at-the-kroller-muller-sculpture-garden

PAULA RÊGO MUSEUM https://divisare.com/projects/115647-eduardo-souto-de-moura-luis-ferreira-alves-fernando-guerra-fg-sg-paula-rego-museum

IBEX MUSEUM ST. LEONHARD IM PITZTAL https://divisare.com/projects/444501-rainer-koberl-daniela-kross-lukas-schaller-ibex-museum-st-leonhard-im-pitztal

Museum of Modern Literature https://www.archdaily.com/796411/museum-of-modern-literature-david-chipperfield-architects

New Munch Museum https://www.archdaily.com/971237/new-munch-museum-estudio-herreros/618168395850540164a86078-new-munch-museum-estudio-herreros-plans?next_project=no

Lista nu este exaustiva, studentii fiind incurajati sa caute propriile surse de informare.