UP-154 Proiectare GIS (1)

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 4
Titulari:
asist.dr.urb. Radu Pătrașcu
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Colectiv:
asist.dr.urb. Radu Pătrașcu asist.dr.urb. Alexandra Colțoș
Obiective:
• Utilizarea instrumentelor geospațiale de creare, analiză și diseminare a informațiilor teritoriale
• Realizarea unor analize urbane și teritoriale de bază prin folosirea Sistemelor Informaționale Geografice
• Creșterea nivelului de integrare pe piața forței de muncă a studenților
Conținut:
• Introducere teoretică în sistemul de lucru – tipuri de date, modalități de utilizare a programelor de tip GIS, funcții și roluri în proiectarea de urbanism și peisagistică.
• Baze de date - descărcare date de lucru de pe platforme open source + importul datelor din diferite surse (de tip CAD/SHP)
• Modificarea/salvarea proprietăților layerelor (grafică, culori, simboluri, tipuri de linii, etc.) -Particularizarea markerilor în funcție de atributele unor entități, vizualizare selectivă a informațiilor în funcție de atributele unui layer
• Importul markerilor particulari (realizați în alte programe vectoriale) + editarea etichetelor
• Lucrul cu tabele de atribute - adăugarea / ștergerea unei coloane de atribute dintr-un layer, selectare diferențiată a unor elemente de pe un layer în funcție de un atribut (după o anumită regulă)
• Export hartă QGIS – paginare, calibrare etichete, scară, legendă
• Georeferențierea imaginilor rastru
• Captura de date prin vectorizare + adăugarea de atribute unui layer existent utilizand fisiere Excel
• Utilizarera diferitelor plugin-uri
Metoda de predare:
Prezentări power point, exerciții și lucrări
Mod de evaluare:
Lucrare de verificare pe parcurs (40%) + Examen final (60%).

Condiții minime de promovare a disciplinei - minim 5,00 la examenul final și minim 5,00 medie a celor două componente ale evaluării
Bibliografie minimală:
http://www.qgistutorials.com/en/
https://www.qgis.org/en/site/forusers/trainingmaterial/index.html?fbclid=IwAR0UBXDF-ZJCiWgp_05L9bTztplOlWrVvbt2byP-X-iWSZgumcUPuXef-IM

Baze de date:
http://data.gov.ro/dataset?q=Limite&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
http://www.geo-spatial.org/download
https://mapzen.com/data/metro-extracts/metro/bucharest_romania/
http://www.naturalearthdata.com/downloads/