UP-185 Managementul peisajului

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.urb. Andreea Necsulescu