UP-112 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Hărmănescu
Colectiv:
Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului, Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică, din Facultatea de Urbanism / Urban and Landscape Design Department; Urban and Territorial Planning Faculty
Obiective:
Cursul urmărește înțelegerea si aprofundarea metodelor de cercetare in peisaj, de la nivel micro, la nivel macroteritorial, precum si rolul activitatii de cercetare în procesul de conservare a macropeisajului, precum și a modului de structurare și implementare a cercetarilor in practica curenta de peisagistica.
Cercetarea consta in documentarea pentru proiectul de dizertatie
Conținut:
Sursele Cunoașterii. Epistemologia si Relatia Filozofie-Stiinta.
Cunoașterea Științifică. Metode și mijloace de cercetare in peisagistica
Metode de cercetare clasice si neconventionale (creative)
Transgresarea frontierelor disciplinelor clasice. Fragmentarea si recombinarea disciplinelor. Relatii intre sfera obiectului cercetarii si alte stiinte conexe.
Cercetari si Studii de caz in domeniul peisajului natural, antropic si cultural
Intelegerea si aprofundarea ideii de peisaj: proiectare, restaurare si politici, precum si modul de implementare a acestuia in lucrarea de dizertatie, construirea unei bibliografii, argumentarea temei de dizertatie aleasa si construirea unui plan de idei.
Metoda de predare:
Prelegeri tematice, expunere ilustrata si comentata, discutii individuale
Proiectii computerizate, retroproiectii, diapozitive, proiecte de autor comentate, alte materiale ilustrative (planuri istorice, foto de arhiva, cercetari, etc) ;
Mod de evaluare:
Examen tip Colocviu, prezentarea unui caiet documentar realizat individual,
Evaluarea activitatii pe parcurs.
Bibliografie minimală:
Obligatorie:
Documentatie specifica temei de dizertatie aleasa

Facultativă:
Bohm, D. , Science as Perception-Communication, in F. Suppe ( ed.), The Structure of Scientific Theories, Urbana, University of Illinois Press, 1974.
Carta Transdisciplinaritatii I, Convento da Arrábida, 6 noiembrie 1994, Comitetul de redactare: Lima de Freitas, Edgar Morin si Basarab Nicolescu, traducere de Horia Vasilescu.
Epistemologie. Orientari contemporane, Editura Politica, 1974.
Flew, Antony, Dictionar de filozofie si logica, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1996.
Flonta, M., Cognitio. O introducere critică în problema cunoașterii, Ed. All, București, 1994.
Georgescu,St., Flonta,M. si Parvu, I., Teoria Cunoasterii Stiintifice, Editura Academiei, 1982.
Kuhn, Thomas, S., Structura Revolutiilor stiintifice, Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1976.
Laudan, L. , Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, Berkeley, University of California Press, 1977.
Manzat I., Psihologia sinergetica, Bucuresti, Editura Pro Humanitate, 1999.
Moraru, Ion, Strategii creative transdisciplinare. Introducere in scientoeuristica, Editura Academiei Romane, 1992.
Nicolescu, Basarab, Stiinta, sensul si evolutia. Eseu asupra lui Jakob Böhme, Editia a II-a, Editura Vitruviu, Colectia „Eseu“, Bucuresti, 2000.
Nicolescu, Basarab, Transdisciplinaritatea. Manifest, Editura Polirom, Colectia Idei Contemporane, Seria Plural, Iasi, 1999.
Odobleja, Stefan, Psihologia Consonantista, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
Popper, Karl R., Filosofie sociala si filosofia stiintei, Ed. Trei, Colectia Filosofie, Iasi, 2000.
Stengers, Isabelle, Inventarea stiintelor moderne, Colectia Plural M, Editura Polirom, Iasi, 2001.