UP-30 Botanică și dendrologie

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb. Sorina Rusu
Obiective:
Cursul urmareste familiarizarea studentilor cu speciile dendro-floricole si necesitatile acestora privind elementele de mediu inconjurator precum si posibilitatile de utilizare in amenajarea peisajului.
Conținut:
1. Grupele de plante lemnoase – arbori, arbusti, subarbusti, liane.
2. Caracterele morfologice – radacina, tulpina, coroana, frunzisul, florile, fructele.
3. Biologia plantelor ornamentale.
4. Relatiile plantelor cu factorii de mediu.
5. Relatiile plantelor cu factorii edafici.
6. Arbori si arbusti coniferi.
7. Arbori foiosi.
8. Arbori ornamentali prin habitus si frunzis.
9. Arbori ornamentali prin flori.
10. Arbusti foiosi.
11. Trandafirii.
12. Arbustii urcatori – liane ornamentale
13. Subarbustii.
14. Floricultura.
Metoda de predare:
Cursuri si proiectii, observare directa pe teren.
Mod de evaluare:
Examen.
Bibliografie minimală:
- Milea Preda - Dictionar Dendrofloricol Ed.Stiintifica,1989
- Lucrarile Gradinii Botanice din Bucuresti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis, Tipografia
Invatamantului, Bucuresti, 1961
- Elena Selaru - Plante de apartament, Ed.Ceres, 1998
- Elena Selaru - Flori pentru casa noastra, Ed Ceres, 2000
- Elena Selaru - Flori cultivate in gradina, Ed.M.A.S.T., 2001
- Dumitru Tataranu - Arbori si arbusti forestieri si ornamentali cultivati in R.S.R., Ed.Agrosilvica,
Bucuresti, 1960