UP-31 Tehnici de plantare și întreținere

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb Ana Opriș
Obiective:
Insusirea elementelor de baza privitoare la conditiile si elementele componente ale amenajarilor peisagere, modul lor de tratare si executie.
Conținut:
Introducere in tehnica amenajarilor peisagere, conditii si elemente componente.
Abordarea practica a amenajarilor peisagere; algoritmul de corelare a speciilor, factorilor de mediu si cerintelor designului de specialitate.
Explorarea pasilor necesari realizarii unui proiect tehnic de peisagistica (teoretic).
Modalitati de compunere si reprezentare a plantelor ornamentale: aliniamente,grupuri, masive, garduri vii,rabate, arabescuri, pete, borduri, grupuri.
Realizarea grafica a unui proiect tehnic de peisagistica.
Tehnologii de producere a materialului saditor.
Pepiniere. Tehnica plantarii si intretinerii arborilor, arbustilor si gardurilor vii. Tehnologii folosite.
Tehnica plantarii si intretinerii trandafirilor, lianelor, plantelor ierboase , plantelor floricole.
Tehnica plantarii si intretinerii plantelor destinate pieselor de apa si a gazonului.
Explorarea metodelor tehnice de transpunere in realitate a proiectelor de peisagistica.
Modificari ale microreliefului. Transpunerea proiectului. Imbunatatiri funciare .
Limite si inchideri, trepte si rampe, suprafete: tipuri, moduri de realizare, materiale.
Structuri, gradini atipice, rocarii si paturi inaltate.
Elemente de apa formale – informale: mod de realizare, caracteristici.
Amenajari pe dale urbane.Tehnica plantarii si intretinerii in containere
Livada si gradina – tehnologii utilizate. Relatii intre plante. Daunatori.
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata.
Mod de evaluare:
Media aritmetică a celor 3 lucrări de verificare de pe parcursul semestrului
Bibliografie minimală:
Brookes, J.,1994 – The complete gardner, Crescent books, New York.
Conran, T., Pearson, D., 1998 – Le jardin, Librairie Grund, Paris.
Dejeu, L., Petrescu, C., Chira, A., 1999 – Hortiviticultura si protectia mediului, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti.
Dirr, M.A.,1998 – Manual of woody landscape plants. Stipes Publishing, Ilinois.
Iliescu, A.F., 1998 – Arboricultura ornamentala, Ed. Ceres, Bucuresti.
Iliescu, A.F., 2003– Arhitectura peisagera, Ed. Ceres, Bucuresti.
Kluckert, E., 2000 – European Garden Design, Konemann, Cologne.
Konemann ,1999 - Botanica, Konemann, Cologne.
Menjili-De Corny, I.,1991 – Jardin du Maroc, Le temps apprivoise, Paris.
Noordhuis, K., 1995 – L’encyclo du jardin, Librairie Grund, Paris.
Stanica, F., Dumitrascu, M. si altii, 2002 – Inmultirea plantelor horticole lemnoase, Ed. Ceres, Bucuresti