UP-146 Estetică vizuală

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1S | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb Liviu Veluda
Obiective:
• Cunoașterea elementelor de bază de limbaj plastic utilizate în urbanism și peisagistică pentru a analiza, concepe și comunica o viziune proprie asupra spațiului construit.
• Exersarea a cel puțin 3 tehnici de analiză, concepție și comunicare vizuală bazate pe înțelegerea relației dintre mental, vizual și textual.
• Dezvoltarea, exprimarea și evaluarea ideilor și proceselor specifice educației prin artă.
• Cursul desfășoară un program teoretic/practic centrat pe studiul mijloacelor de expresie și al elementelor de limbaj proprii desenului.
Conținut:
Prelegere 1: Introducere - Necesitatea educației vizuale; a vedea, a reprezenta, a transmite
Lucrare/seminar 1: Discuții – Schiță de observație – Tema 1 (T1)

Prelegere 2: Mijloace de investigare vizuală
- Câteva mijloace de investigație a formelor vizuale (grafică, forografie, film, etc.)
- Tipuri de schițe (de observație, de concept, de analiză)
- Câteva tehnici și reguli de compoziție I (compunere cu linie, compunere cu spațiu pozitiv/negativ, combinații: sf.treime, regula imparelor și cadrarea )
Lucrare/seminar 2: discuție T1 / prezentare T2 - 3 tipuri de schițe; realizare T2 – posibil în aer liber
Prelegere 3: Tehnici și reguli de compoziție
- Câteva tehnici și reguli de compoziție II (mișcare, echilibru, creștere, dinamică, ritm, expresie și simbol)
- Câteva tehnici și reguli de compoziție III (principii de compoziție, topologică)
Lucrare/seminar 3: discuție T2 / prezentare T3 - 3 compoziții schiță
Prelegere 4: Elemente de paginare
- Elemente de paginare I (noțiuni generale de paginare text și imagine)
- Elemente de paginare II (ordinea infornațiilor în planșă, compoziția formelor)
Lucrare/seminar 4: discuție T3/ prezentare T4 - 3 compoziții colaj
Prelegere 5: Reprezentarea de tip schemă
- Logica reprezentării și reprezentarea prin scheme logice I (relații, ordinea citirii)
- Logica reprezentării și reprezentarea prin scheme logice II
Lucrare/seminar 5: discuție T4 / prezentare T5 – reprezentarea schematică a unui traseu
Prelegere 6: Reprezentări specifice în documentații de specialitate
- Reprezentare specifică documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și peisagistică I
- Reprezentare specifică documentațiilor de urbanism, amenajarea teritoriului și peisagistică II
Lucrare/seminar 6: discuție T5 / prezentare T6 - scheme logice

Prelegere 7: Imagine statică și dinamică în film
- Vizionare film
- Imagine statică și în mișcare - analiza filmului
Lucrare/seminar 7: schemă spațializată a unui teșut urban prezentat într-o secvență de film
Prelegere 8: Încheiere curs – Recapitularea unor noțiuni
Metoda de predare:
• Cursul este structurat in prelegeri insotite de lucrari care se vor elabora in cadrul orelor alocate seminariilor
• expuneri ilustrate si comentate; expunere insoțită de imagini video și studii de caz
Mod de evaluare:
- minim 50% din lucrări/seminarii (media lor aritmetica minim 5) +
- nota (minim nota 5) din activități-teme - caiet de schițe
Bibliografie minimală:
[1] Ailincăi, Cornel. 2010. Introducere în gramatica limbajului vizual, Iași:Polirom.
[2] Arnheim, Rudolf. 2011/1954. Arta și percepția vizuală: o psihologie a văzului creator, Iași:Polirom.
[3] Arnheim, Rudolf – 1995. Forta centrului vizual, Ed. Meridiane
[4] Paul Klee, 1972/1953. Pedagogical Sketchbook, cu introducere de Moholy-Nagy bazat pe cursurile de “formă vizuală” ținute la Bauhaus între 1921-1931 – pus la dispoziție în cadrul cursului.