UP-136 Fotografia - instrument metodic

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.arh Vlad Eftenie
Obiective:
Cursul isi propune familiarizarea studentului urbanist - viitor specialist - cu spatiul orasului. Orasul este privit ca organism complex definit atat prin cadrul arhitectural-urbanistic cat si prin cel social, cele doua dimensiuni neputand fi disociate. Orasul, arhitectura nu pot exista in afara prezentei omului. Pornind de la acest fapt, o buna cunoastere a spatiului arhitectural-urbanistic cat si a dimenisunii umane sunt conditii necesare pentru efectuarea unui gest profesional viabil. Cadrul cotidian, definit prin suprapunerea unui numar nedefinit de straturi - reprezinta un mediu dificil de parcurs in profunzime, fiind necesare instrumente adecvate, cu acuitate sporita. Instrumentul sensibil al studiului fotografic pune in joc in egala masura o privire obiectiva cat si subiectiv-asumata, parcurgerea sa necesitand implicarea unor competente specifice. Sensibilizarea, sporirea capacitatii de patrundere si intelegere a orasului si oamenilor care-l locuiesc sunt obiective necesare in formarea urbanist.

Transversal este urmarita valorizarea elementelor cadrului cotidian, in egala masura cu cele definitorii ale cadrului arhitectural, circumscris. Nu doar elementele de arhitectura majora sunt importante, scara obiectelor pe care orasul le cuprinde avand planuri succesive a caror accesare si sinteza poate oferi o largire a orizontului de cunostinte. Constientizarea rolului cladirilor in oras, al prezentei oamenilor, a dinamicii lor in raport cu cadrul construit sau cu alti oameni, al arhitectului, sensibilizarea si deschiderea in fata detaliului aparent nesemnificativ dar important in esenta, perceperea sensurilor esentiale ale realitatii – sunt elemente care urmaresc nemijlocit dezvoltarea personala si profesionala a studentului, viitor urbanist.
Conținut:
Teme abordate:

1. Oras/locuitori/specialist : fotografia ca mijloc de comunicare si instrument de lucru.
2. Scurta incursiune in istoria fotografiei : tehnica, fotografi, genuri.
3. Orasul - “ingredientele” mediului urban.
4. Secvente spatiale, microeveniment urban. Cadrul cotidian.
5. De la realitate la imagine. Obiectivitate si reprezentare subiectiva.
6. Competentele urbanistului-observator-fotograf.
7. Metode de observare, tactici si strategii de abordare. “Imersiunea” urbana.
8. Lumina si spatialitate in abordarea fotografica a orasului.
9. Tehnici specifice de fotografiere ale spatiului urban. Decupaj si profunzime.
10. Timpul, concomitenta si momentul decisiv.
11. Conformarea cadrului fotografic : compozitie, dinamica, echilibru, ritm.
12. De la heterotopie la o poetica a spatiului urban. Efemer si emotie.
13. Evaluarea si interpretarea analitica a fotografiei.
14. Releveul fotografic ca instrument de lucru. Discurs vizual. Portretul urban.
Metoda de predare:
Curs interactiv (cu proiectii multimedia si incursiuni urbane) ce cuprinde :
- prelegeri ale titularului si ale unor invitati – specialisti de prestigiu in domeniile arhitecturii si fotografiei (40%);
- lucrari practice - explorari fotografice individuale (20%) ;

Studentii vor putea opta pentru construirea unui eseu fotografic dezvoltand la alegere una dintre urmatoarele teme posibile :

- studiul/releveul fotografic al unui spatiu urban la alegere.
- "releveul" emotional introspectiv al parcurgerii, utilizarii si insusirii unui spatiu urban dat (montaj multimedia).
Mod de evaluare:
Elaborari individuale ale unor teme fotografice de studiu - pe parcurs (20%)
Examen oral - prezentare individuala a unui portofoliu fotografic insotit de un eseu scris (20%).
Bibliografie minimală:
1. BARRETT Terry, Criticizing Photographs, Fourth Edition, ed. Mc Graw Hill, New York, 2006
2. BARTHES Roland, Camera luminoasă, col. Balcon, trad. Virgil Mleșniță, ed. Idea Design & Print, Cluj,
2009
3. BERGER John, Ways of Seeing, British Broadcastin Corporation and Penguin Book
4. CONSTANTINESCU, Dinu Teodor, Fotografia si arhitectura, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1984
5. EFTENIE, Vlad, Fotografia, instrument metodic de cunoastere si investigare in planul imaginii urbane,
Ed. UAIM, Bucuresti, 2012
6. FEININGER, Andreas, Fotograful creator, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1967
7. HALL Edward T., La dimension cachée, ed. Seuil, Paris, 1978
8. LYNCH Kevin The Image of the city, The M.I.T. Press, Massachusetts, 1960
9. MIHALI Ciprian - Inventarea spațiului (Arhitecturi ale experienței cotidiene),
ed. Paideia, colecția Spații imaginate, București, 2001
10. MILLER Denise, Photography’s multiple roles, The Museum of Contemporary Photography,
Columbia College, Chicago, 1998
11. SONTAG Susan, Sur la Photographie, Collection Choix-Essais, Christian Bourgois
editeur, Paris, 2000
12. SCHULZ Christian Norberg - Genius Loci, Pierre Mardaga editeur, Bruxelles, 1981