UP-25 Reprezentări în urbanism și peisagistică

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb. Ana Opriș
Obiective:
• dezvoltarea tehnicilor de reprezentare în urbanism și peisagistică • familiarizarea cu diferitele maniere de reprezentare grafică (grafit, tuș, acuarelă, tempera, colaj, etc.) • familiarizarea cu limbajul propriu urbanismului și peisagisticii • dezvoltarea capacităților de observare asupra mediului înconjurator (natural – antropic) • dezvoltarea abilităților de modelare spațială – machetă • familiarizarea cu scările grafice, și cu gradul de detaliere caracteristic • sensibilizarea la nivelul observației pe teren
Conținut:
6 TEME: 1. Realizarea unei machete a unui sit dat 2. Metamorfoza spațiului 3. Scări grafice-machetă neconvențională 4. Peisaj imaginat 5. Compoziții vegetale 6. Dialog obiect-context
Metoda de predare:
Expunere comentată și ilustrată, explicații la nivel de colectiv și individual în cadrul atelierului.
Mod de evaluare:
Nota se calculează ca medie aritmetică a notelor celor 6 teme, prin evaluarea pieselor predate și a evoluției la atelier, conform unui barem prestabilit.
Bibliografie minimală:
• Prelegeri în cadrul atelierului despre înțelegerea spațiului urban în desenul de arhitectură. • Wang, Thomas C., Plan and Section Drawing, a 2-a ed., John Wiley&Sons Inc, New York, 1996