UP-25 Reprezentări în urbanism și peisagistică

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.urb. Ana Opriș
Obiective:
• dezvoltarea tehnicilor de reprezentare în urbanism și peisagistică
• familiarizarea cu diferitele maniere de reprezentare grafică (grafit, tuș, acuarelă, tempera, colaj, etc.)
• familiarizarea cu limbajul propriu urbanismului și peisagisticii
• dezvoltarea capacităților de observare asupra mediului înconjurator (natural – antropic)
• dezvoltarea abilităților de modelare spațială – machetă
• familiarizarea cu scările grafice, și cu gradul de detaliere caracteristic
• sensibilizarea la nivelul observației pe teren
Conținut:
6 TEME:
1. Realizarea unei machete a unui sit dat
2. Metamorfoza spațiului
3. Scări grafice-machetă neconvențională
4. Peisaj imaginat
5. Compoziții vegetale
6. Dialog obiect-context
Metoda de predare:
Expunere comentată și ilustrată, explicații la nivel de colectiv și individual în cadrul atelierului.
Mod de evaluare:
Nota se calculează ca medie aritmetică a notelor celor 6 teme, prin evaluarea pieselor predate și a evoluției la atelier, conform unui barem prestabilit.
Bibliografie minimală:
• Prelegeri în cadrul atelierului despre înțelegerea spațiului urban în desenul de arhitectură.
• Wang, Thomas C., Plan and Section Drawing, a 2-a ed., John Wiley&Sons Inc, New York, 1996