UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

UP-10 | Morfologie urbană

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Simona Butnariu
Obiective:
Ofera cunoștințe privind modul de a interpreta și evalua orașul prin analiza părților sale componente; urmărește formarea unei gândiri analitice și corelative, necesară practicii însușirii obiectului de arhitectură în contextul urban.
Conținut:
CADRUL GENERAL. Orasul-spațiu istoric, funcționare economic, estetic, semnificativ. Permanență-continuitate-dezvoltare.
ANALIZA URBANA. Tipuri și metode de analiză (globală, de detaliu-constatativă și interpretativă-statica și dinamică).
MORFOLOGIE ȘI TIPOLOGIE URBANĂ (tip teoretic, prototip, arhetip, tip concret).
ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ a componentelor țesutului urban – parcela
Clădirea și grupul de clădiri
Strada
Intersecția și piața
TESUTUL URBAN – Tipuri, elemente singulare
Un alt mod de analiză a Țesutului urban (sistem parcelar, viar, construit)
Tipuri de intervenție în țesutul urban
Consecințe și efecte (elemente morfologice de estetică urbană)
ANALIZA TIPOLOGICĂ A SPAȚIILOR ORAȘULUI:
- Criterii de delimitare a subzonelor
- Spații configurativ-volumetrice diferite
- Spații de folosință diferita
Spații cu tip de confort social-public diferit. Spații cu semnificație deosebită
Caracterul tipologic al spațiului urban omogen, unitar, heterogen, mixt, destructurat etc.
EXERCIȚIU PRACTIC-TEST având ca temă o problematica a cursului
Metoda de predare:
Expunere ilustrată și comentată; studii de caz
Mod de evaluare:
Colocviu (50%)
Exercițiu (TEST) – (50%)
Bibliografie minimală:
P. MERLIN – Morphologie urbaine et parcellaire
F. GIBBERD – Town Design si Compozitie urbana
L. KRIER – Urban space
F. SZCZOT – Elements Analitiques de l’espace urbain
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/