UP-150 Managementul proiectelor europene

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh Cristina Hurduc
Obiective:
Înțelegerea problematicii complexe a managementului proiectelor europene și însușirea principalelor cunoștințe legate de conținutul cadru, obiective, proiecte și actori implicați pentru diverse categorii de finanțare
Conținut:
Aspecte principale din cadrul cursului sunt:
• teorie – tipuri de finanțări, strategie Europeană, granturi, programe, proiecte, tipuri de beneficiari
Continut curs:
C1 Date generale – tipuri de finanțări, noțiuni de bază și instrumente, abilități de comunicare
C2 Managementul calității și a finanțării
C3 Categorii de finanțări, buget U.E. și administrare
C4 Grup țintă, actori implicati, norme și regulament de aplicare
C5 Principale componente ale unui proiect, studiu de caz
C6 Managementul calitatii, monitorizare si evaluare
C7 Exemplu de scriere proiect pentru finanțare din buget U.E.
Metoda de predare:
Prezentare suport curs PPT
Mod de evaluare:
Se vor utiliza informațiile teoretice din cadrul cursului și informații documentate online, pentru a se efectua o lucrare practică (format A4 – 3pg)
Bibliografie minimală:
adrese web conținute în curs