UP-156 Economia peisajului productiv

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.urb Andreea Necșulescu
Colectiv:
Titular: Conf.dr.urb. Andreea Popa
Obiective:
Utilizarea terminologiei, a conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice pentru elaborarea de strategii, politici, programe, proiecte și studii de cercetare-dezvoltare pentru susținerea dezvoltării sustenabile la nivel teritorial metodelor specifice peisajului la toate scările și în toate componentele sale la nivel teritorial și urban.
Conținut:
1. Sistemul de peisaj. Peisajul teritorial, comun, productiv / 2 ore
2. Elemente componente ale sistemului de peisaj. Abordarea ecologica si teoria lui R.T.T. Forman. Abordarea sitologica./ 2 ore
3. Urbanizarea si consumul de peisaj. Peisajul teritorial ca resursa. Studii de caz- exemplificari./ 2 ore
4. Tipuri de peisaje productive si tipuri de produse. Modalitati de valorificare. / 2 ore
5. Elemente structurante ale peisajului- studiu de caz- peisajul agricol / 2 ore
6. Diferentieri conceptuale intre agricultura urbana si periurbana. Studii de caz./ 2 ore
7. Problematica agriculturii la nivel european si national- peisaje specifice, peisaje productive, food security si bio- food./ 2 ore
8. Echilibrul si vulnerabilitatea peisajelor. Impactul interventiilor in peisaj. 2 ore
9. Indicatorii de peisaj. Evaluarea dinamicii peisajului si evaluarea impactului in peisaj. Indicatori de performanta ai peisajului productiv./ 2 ore
10 Studiu de caz- evaluare dinamica peisaj/ impact peisager la nivel regional- prezentarea indicatorilor utilizati./ 2 ore
11 Studiu de caz- evaluarea posibilitatilor de extindere a intravilanului in cazul unui PUG versus posibilitati de protectie a peiajului agricol.2 ore
12. Studiu de caz- Greenbelt (UK)- instument de protectie a peisajului productiv. Componenta greenbelt. Studiu de caz- Reorganizare teritoriala in Germania cu scopul cresterii eficientei peisajului productiv.2 ore
13 Problematica peisajului productiv in cadrul documentatiilor de urbanism. Instrumente de analiza cost- beneficiu./ 2 ore
14 Problematica peisajului productiv la nivel national- raportare la politicile existente si documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului. Necesitatea de intergare sectoriala si surse de finanatare posibile./ 2 ore
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata.
Mod de evaluare:
Examen (60%), Verificari pe parcurs ( 40%),
Bibliografie minimală:
Conventia Europeana a Peisajului (2000), ETS (European Treaty Series) no.176, Florenta, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/176.htm [20.09.2009]
Forman, R.T.T. (2008), Urban regions: ecology and planning beyond the city, (print 2010) Cambridge, Cambridge University Press.
Popa, A. (2011), ‘Dezvoltarea spațială șI problematica peisajului agricol la nivel național‘/ National spatial development and problematic of agricultural landscape, în Analele Arhitecturii, Ed. Universitara Ion Mincu, București, nr.1/2011 (in Romanian)
Popa, A. (2013), Peisajul agricol: subiect pentru conservare si valorificare, Ed. Universitara Ion Mincu, București