UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
Anul II, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

UP-156 | Economia peisajului și agricultura urbană

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb Andreea Popa
Colectiv:
Titular: Conf.dr.urb. Andreea Popa
Obiective:
Utilizarea terminologiei, a conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice pentru elaborarea de strategii, politici, programe, proiecte și studii de cercetare-dezvoltare pentru susținerea dezvoltării sustenabile la nivel teritorial metodelor specifice peisajului la toate scările și în toate componentele sale la nivel teritorial și urban.
Conținut:
1. Sistemul de peisaj. Peisajul teritorial, comun, productiv / 2 ore
2. Elemente componente ale sistemului de peisaj. Abordarea ecologica si teoria lui R.T.T. Forman. Abordarea sitologica./ 2 ore
3. Urbanizarea si consumul de peisaj. Peisajul teritorial ca resursa. Studii de caz- exemplificari./ 2 ore
4. Tipuri de peisaje productive si tipuri de produse. Modalitati de valorificare. / 2 ore
5. Elemente structurante ale peisajului- studiu de caz- peisajul agricol / 2 ore
6. Diferentieri conceptuale intre agricultura urbana si periurbana. Studii de caz./ 2 ore
7. Problematica agriculturii la nivel european si national- peisaje specifice, peisaje productive, food security si bio- food./ 2 ore
8. Echilibrul si vulnerabilitatea peisajelor. Impactul interventiilor in peisaj. 2 ore
9. Indicatorii de peisaj. Evaluarea dinamicii peisajului si evaluarea impactului in peisaj. Indicatori de performanta ai peisajului productiv./ 2 ore
10 Studiu de caz- evaluare dinamica peisaj/ impact peisager la nivel regional- prezentarea indicatorilor utilizati./ 2 ore
11 Studiu de caz- evaluarea posibilitatilor de extindere a intravilanului in cazul unui PUG versus posibilitati de protectie a peiajului agricol.2 ore
12. Studiu de caz- Greenbelt (UK)- instument de protectie a peisajului productiv. Componenta greenbelt. Studiu de caz- Reorganizare teritoriala in Germania cu scopul cresterii eficientei peisajului productiv.2 ore
13 Problematica peisajului productiv in cadrul documentatiilor de urbanism. Instrumente de analiza cost- beneficiu./ 2 ore
14 Problematica peisajului productiv la nivel national- raportare la politicile existente si documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului. Necesitatea de intergare sectoriala si surse de finanatare posibile./ 2 ore
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata.
Mod de evaluare:
Examen (60%), Verificari pe parcurs ( 40%),
Bibliografie minimală:
Conventia Europeana a Peisajului (2000), ETS (European Treaty Series) no.176, Florenta, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/176.htm [20.09.2009]
Forman, R.T.T. (2008), Urban regions: ecology and planning beyond the city, (print 2010) Cambridge, Cambridge University Press.
Popa, A. (2011), ‘Dezvoltarea spațială șI problematica peisajului agricol la nivel național‘/ National spatial development and problematic of agricultural landscape, în Analele Arhitecturii, Ed. Universitara Ion Mincu, București, nr.1/2011 (in Romanian)
Popa, A. (2013), Peisajul agricol: subiect pentru conservare si valorificare, Ed. Universitara Ion Mincu, București
Observații:
Bibliografie facultativa:
Crăciun, C. (2010), Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic șI cultural în amenajarea teritoriului șI urbanism, București, Editura Universitară Ion Mincu.
EEA Report (2006), Land Accounts for Europe 1990-2000, nr.11, Copenhaga.
EEA- FOEN (2011), Landscape fragmentation in Europe, Copenhaga.
Greater London Authority (2011), The London Plan, spatial development strategy for greater London, http://www.london.gov.uk/thelondonplan/ [11.03.212]
UE- Feder (2010), Charter on periurban agriculture, http://www.fedenatur.org [11.03.212]
Forman, R. T., Gordon, M. (1986), Landscape Ecology, New York, John Wiley and Sons
Forman, R.T.T., (1995), Land mosaics, the ecology of landscapes and regions, (ed.a9a) Cambridge, Cambridge University Press.
Faye, P., Faye, B., Tournaire, M., Godard, A. (1974), Sites et Sitologie, J. Pauvert.
Agnoletti, M. (2010), Paesaggio rurale- strumenti per la pianificazione strategica, Florenta, Edagricole.
Antrop, M. (2004)‚ Landscape change and the urbanization process in Europe’, in Landscape and Urban Planning, vol. 67, nr.1-4, pp: 9-26.
Antrop, M. (2005), ‚Why Landscapes of the past are important for the future’, in Landscape and Urban Planning, vol. 70, nr.1-2, pp: 21-34.
Bettis, R., Hitt, M. (1995), “The new competitive landscape”, in Strategic Management Journal, Vol. 16, Special Issue: Technological Transformation and the New Competitive Landscape, pp: 7-19, http://www.jstor.org/stable/2486767 [11.03.2012]
ECNC (1996, draft report), European Landscapes: Classification, Evaluation and Conservation, Tilburg, ECNC.
Dramstad, W.E., Olson, J.D., Forman, R.T.T. (1996), Landscape ecology principles in landscape architecture and Land- Use Planning, Washington, Harvard University Graduate School of Design- Island Press- American Society of Landscape Architects.
Viljoen, A. (2005), CPULS- Continuous Productive Urban Landscapes, Oxford, Elsevier.
Popa, A. (2012), ‘Aspects of agricultural landscape as a cultural asset in metropolitan areas: case study for Bucharest city‘, în Science- Future of Lituania, vol.4, nr.2, pp: 128- 134, ISSN 2029-2341 (2029-2252 online)
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/