UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

UP-1 Analiza morfo-tipologică urbană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh.urb. Angelica Stan
Obiective:

Cursul oferă cunoștințele de bază privind morfologia urbană ca instrument de a înțelege orașul prin prisma analizei părților sale componente. Totodată, se urmărește formarea unor abilități analitice și corelative aplicate țesutului urban, în vederea cunoașterii aprofundate a contextului inserării obiectului de arhitectură în sit. În baza cunoștințelor dobândite la acest curs, studentul va trebui să fie capabil să înțeleagă, să definească și să analizeze morfo-tipologic fragmente complexe de țesut urban, să ierarhizeze, să clasifice în mod obiectiv, elementele acestuia și să definească integrativ caracterul morfologic, ca trăsătură esențială a contextului obiectului arhitectural.

Conținut:

Curs 1 DELIMITĂRI- Orașul-din punct de vedere morfo-spațial. Tipuri și metode de analiză (globală, de detaliu-constatativă și interpretativă-statică și dinamică).
Curs 2 MORFOLOGIE ȘI TIPOLOGIE URBANĂ (tip teoretic, prototip, arhetip, tip concret).
Curs 3 MORFOLOGIA URBANĂ - LECȚIA TRECUTULUI
Curs 4 LIMITA ÎN SPAȚIUL URBAN
Curs 5 ELEMENTE MORFOLOGICE PRIMARE ÎN SPAȚIUL URBAN/ linia/punctul/suprafața/volumul
Curs 6 ȚESUTUL URBAN – definire, tipologie, componente
Curs 7 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A COMPONENTELOR ȚESUTULUI URBAN - sistemul parcelar
Curs 8 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A COMPONENTELOR ȚESUTULUI URBAN - sistemul construit
Curs 9 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A COMPONENTELOR ȚESUTULUI URBAN - sistemul viar, relatia mobilitate- morfologie
Curs 10 ANALIZA MORFO-TIPOLOGICĂ A COMPONENTELOR ȚESUTULUI URBAN - strada, frontul stradal
Curs 11 LOCUINȚA COLECTIVĂ / TIPARE MORFOLOGICE
Curs 12 MORFOLOGIE URBANĂ - SPAȚIU PUBLIC ȘI PEISAJ URBAN
Curs 13 DIMENSIUNEA FRACTALĂ ÎN MORFOLOGIA URBANĂ
Curs 14 MORFOLOGIE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE CREATIVĂ

Metoda de predare:

Expunere ilustrată și comentată; studii de caz

Mod de evaluare:

Examen 60%
Verificare pe parcurs – 40%

Bibliografie minimală:

Allain, R., Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville, Armand Colin, (2011[2004])
Castex, J., Depaule, J.Ch. and Panerai, P., Formes urbaines: de l'îlot à la barre, Dunod, Paris, 1977
Colin R, Koetter, F., Collage City, MIT Press, 2011[1978]
Merlin, P. Choay, F. si D’Alfonso, E. (eds) Morphologie urbaine et parcellaire: colloque d’Arc-et-Senans, Presses Universitaires de Vincennes, Paris,1988
Rossi, A., The Architecture of the City. orig. L'archittetura della cita, t, 1982 [1966], MIT Press.

informații suplimentare ›
din 7 iunie 2020 fișierele suplimentare nu mai sunt
într-o pagină separată ci tot aici, deasupra fișei ↑
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/