UP-17 Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb Sebastian Guță
Colectiv:
lect.dr.urb. Sebastian Guță, asist.dr.urb.peis. Andreea Bunea, asist.dr.urb. Andreea Acasandre, asist.dr.urb. Radu Pătrașcu, asist.dr.urb.peis. Alexandra Colțoș
Obiective:
a) Familiarizarea studentilor cu lucrul la scara 1/1000 si 1/2000, precum si cu lucrul in echipe
specifice organizarii complexe a unei zone de dimensiuni mai mari
b) Pregatirea studentilor in rezolvarea problemelor specifice organizarii unei zone rezidentiale
cu putine niveluri (parcelare pentru locuinte unifamiliale si grupari de locuinte colective)
c) Inscrierea unei imagini proiectate, de conceptie (proiectul cerut de organizare a zonei
rezidentiale) intr-un set de reglementari specifice planurilor urbanistice
d) Insusirea modalitatilor de creare deliberata a unui cadru urban diversificat si particularizat
prin adaptarea la conditiile unui teren dat a unor tipologii diferite de locuire si asezare in sit
e) Crearea deprinderilor de proiectare ca o mediere intre proprietatea privata si spatiul comunitar, precum si intre eficienta interventiei exprimata intr-un numar cat
mai mare de apartamente/ha si confortul locuirii exprimat in existenta echipamentelor
colective necesare, spatiilor verzi etc., (atat prin modul de folosire a terenurilor cat si prin
organizarea compozitionala de ansamblu).
Conținut:
In succesiunea activităților programate în cadrul Departamentul Planificare și proiectare urbana, proiectul de anul III este destinat punerii in aplicare a cunoștințelor acumulate în organizarea zonei rezidențiale cu clădiri joase prin parcurgerea cursurilor si lucrărilor practice : ELEMENTE DE MEDIU (anul I), MORFOLOGIE URBANA SI TEHNICA DE PROIECTARE URBANA (anul II), corelat cu experiența câștigată la atelierul de arhitectura si la celelalte discipline parcurse. Proiectul are următoarele obiective:
Metoda de predare:
Prezentare studii de caz, discutie individuala si in echipe, critica la panou.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcursul desfasurarii proiectului prin aprecierea muncii depuse de student in studiul individual si prezentarea in dezbatere si aprecierea lucrarii finalizate in juriu. Nota finala rezulta din:
30 % - faza I
30 % - faza II
30 % - evoluția individuala
10 % - prezentarea proiectului
Bibliografie minimală:
Cursul ELEMENTE DE MEDIU IN URBANISM, an I
Cursul ANALIZA MORFOTIPOLOGICA URBANA, an II Semestrul:1
Cursul TEHNICA PROIECTARII URBANE, an II, Semestrul: 2
impreuna cu bibliografia aferenta lor.
LAURIAN, R.- “Urbanismul”, 1965 ( II1858)
LYNCH, Kevin “Good city form” (II 5325)
LYNCH, K, HACK, G. - “Site planning” (II 5096)
DERER, Petre- “Elemente de proiectare urbană”, curs 1979
Regulamentul de construcții 1939
Ghid privind metodologia de elaborare a conținutului - cadru al planului urbanistic zonal. Ministerul lucrărilor publice și amenajării teritoriului, 2000
Documentația pentru elaborarea P.U.G. Municipiul București 1999, coordonator Prof. Dr. Arh. Doina Cristea – DOTĂRI