UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 3

UP-17 | Proiectare de urbanism (3) - Plan Urbanistic Zonal

Departament: Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.urb Sebastian Guță
Obiective:
a) Familiarizarea studentilor cu lucrul la scara 1/1000 si 1/2000, precum si cu lucrul in echipe
specifice organizarii complexe a unei zone de dimensiuni mai mari
b) Pregatirea studentilor in rezolvarea problemelor specifice organizarii unei zone rezidentiale
cu putine niveluri (parcelare pentru locuinte unifamiliale si grupari de locuinte colective)
c) Inscrierea unei imagini proiectate, de conceptie (proiectul cerut de organizare a zonei
rezidentiale) intr-un set de reglementari specifice planurilor urbanistice (furnizat prin tema)
d) Insusirea modalitatilor de creare deliberata a unui cadru urban diversificat si particularizat
prin adaptarea la conditiile unui teren dat a unor tipologii diferite de locuire si asezare in sit
e) Crearea deprinderilor de proiectare ca o mediere intre respectul proprietatii private si
respectul cuvenit comunitatii precum si intre eficienta interventiei exprimata intr-un numar cat
mai mare de apartamente/ha si confortul locuirii exprimat in existenta echipamentelor
colective necesare, spatiilor verzi etc., (atat prin modul de folosire a terenurilor cat si prin
organizarea compozitionala de ansamblu).
Conținut:
In succesiunea activităților programate în cadrul Departamentul Planificare și proiectare urbana, proiectul de anul III este destinat punerii in aplicare a cunoștințelor acumulate în organizarea zonei rezidențiale cu clădiri joase prin parcurgerea cursurilor si lucrărilor practice : ELEMENTE DE MEDIU (anul I), MORFOLOGIE URBANA SI TEHNICA DE PROIECTARE URBANA (anul II), corelat cu experiența câștigată la atelierul de arhitectura si la celelalte discipline parcurse. Proiectul are următoarele obiective:
Metoda de predare:
Prezentare studii de caz, discutie individuala, critica la panou.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcursul deSTUDIUL FORMELOR ARHITECTURALEsurarii
proiectului prin aprecierea muncii depuse de student in studiul individual si prezentarea in
dezbatere si aprecierea lucrarii finalizate in juriu. Nota finala rezulta din :
50 % - nota proiect (plansa elaborata in colectiv 2 studenti)
30 % - apreciere privind dezvoltarea studiului pe parcursul celor 2 sapt.
20 % - nota plansa libera exprimare (elaborata individual).
Bibliografie minimală:
Cursul ELEMENTE DE MEDIU IN URBANISM, an I
Cursul ANALIZA MORFOTIPOLOGICA URBANA, an II Semestrul:1
Cursul TEHNICA PROIECTARII URBANE, an II, Semestrul: 2
impreuna cu bibliografia aferenta lor.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/