UP-20 Studiu de program arhitectural

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Alexandru Calcatinge
Obiective:
Generale: C3 – PROIECTAREA DE CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI DE COMPLEXITATE LIMITATĂ ȘI IMPORTANȚĂ REDUSĂ Specifice: C3.1 – IDENTIFICAREA, DEFINIREA ȘI EXPUNEREA PRINCIPIILOR DE PROIECTARE A CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR ÎN RELAȚIE CU NEVOILE UMANE ȘI CU CERINȚELE DE CALITATE ȘI CONFORT ALE SPAȚIULUI ANTROPIZAT, CU DETERMINANTELE CULTURALE ȘI DE PEISAJ ALE LOCULUI C3.2 – EXPLICAREA ȘI INTERPRETAREA METODELOR ȘI TEHNICILOR SPECIFICE DE PROIECTARE A CONSTRUCȚIILOR ȘI AMENAJĂRILOR, ÎN CORELARE CU CERINȚELE DE CONFORMARE STRUCTURALĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI ESTETICĂ
Conținut:
1. Noțiuni introductive 2. Programarea arhitecturală și programul de arhitectură 3. Clădiri pentru locuit 4. Clădiri pentru educație 5. Clădiri pentru biblioteci 6. Clădiri pentru spectacole 7. Clădiri pentru sănătate 8. Clădiri pentru turism 9. Clădiri pentru comerț 10. Clădiri pentru alimentație 11. Clădiri pentru muzee 12. Clădiri pentru administrație 13. Sensul și semnificația arhitecturii 14. Discurs critic: concluzii, exemple, analiză
Metoda de predare:
prelegeri, prezentări
Mod de evaluare:
teste la finalul unor cursuri, examen final scris. Nota finală este 50% nota la examen și 50% media notelor obținute la testele pe parcurs
Bibliografie minimală:
Vais, Gh., 1999. Programe de arhitectura. UT Press: Cluj-Napoca. Neufert, Architect's Data. Prelegerile și notițele de curs.