UP-98 Tehnologie în peisaj

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh Cristina Enache
Obiective:
- Ințelegerea tehnologiei ca parte integrantă a evolutiei peisajului.
- Familiarizarea cu etapele de evolutie a societatii prin prisma dezvoltarii tehnicii.
- Dezvoltarea de către student a propriei structuri mentale în legătură cu raportul dezvoltare tehnologica - dezvoltare urbana – modificare peisaj.
- Intelegerea interactiunii tehnologie – peisaj.
- Cunoasterea marilor revolutii tehnologice si a rolului acestora in modelarea peisajului
- Cunoasterea unor date privind Revolutia industriala si implicatiile ei asupra peisajului.
- Situarea in actualitate si intelegerea importantei Informatiei si Comunicatiei in modelarea structurilor majore ale societatii;
- Cunoașterea palierelor de implicatie a Revolutiei Informatiei si Telecomunicatiilor asupra peisajului.
- Capacitatea de corelare a contextului globalizarii si dezvoltarii durabile cu problematica peisajului
Conținut:
1. Introducere in problematica peisajului din punctul de vedere al evolutiei tehnologice
2. Relatia tehnologie – societate – peisaj; paliere de interferenta, directii de influenta si moduri de manifestare.
3. Influentele tehnologiei in evolutia peisajului; intelegerea tehnologiei ca mod de adaptare a societatii si ca asumare a peisajului (din punct de vedere economic, cultural, social, estetic).
4. Moduri de manifestare ale tehnologiei in peisajul urban si in peisajul natural.
5. Ere tehnologice – dezvoltare urbana – evolutie sociala; relatia dezvoltare urbana - dezvoltare tehnologica.
6. Implicatiile revolutiilor tehnologice asupra peisajului - Revolutia agricola, Revolutia industriala si Revolutia informationala
7. Tipologii de peisaj in functie de gradul de implicare antropica (intelegand modelarea peisajului ca si consecinta a interventiei naturale si antropice)
8. Tehnologii specifice Antichitatii si Evului Mediu si influentele lor asupra peisajului.
9. Revolutia stiintifica si tehnica – dezvoltarea de noi tehnologii si implicatii asupra modelarii peisajului natural si urban
10. Peisajul industrial si evolutia acestuia: integrarea arhitecturii perioadei industriale in peisaj - caracteristici, probleme rezultate, modalitati de abordare in actualitate, studii de caz.
11. Modelarea peisajului in era informationala; implicatiile globalizarii asupra peisajului. Conceptul de dezvoltare durabila si problematica peisajului.
12. Mobilitatea in peisaj – tehnologie, dezvoltare, grade de interventie in peisajul natural
13. Relatia tehnologie – arhitectura si influente asupra peisajului.
14. Influentele tehnologiei asupra activitatii de proiectare; perceptia estetic – compozitionala in activitatea conceptuala in era informationala. Rolul informatiei si comunicarii in modificarea conceptelor.
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata participativ, Prelegeri;
Mod de evaluare:
Examen/Test + LucrariPractice/ Evaluarea activitatii pe parcurs
Bibliografie minimală:
***- Avenirs de villes – Ed. Le Moniteur, Nancy, 2005; ***- Interactive Cities – Anomalie Digital Arts no.6, sub coordonarea lui Valerie Chatelet, Ed. Hyx, www.editions-hyx.com, Orleans, 2007; ***- Arhitectura care nu exista, Ed. Paideia, Bucuresti, 1999; AG4 – Media Facades – 2006 DAAB, Germany ; Ascher, Francois- Les nouveaux principes de l’urbanisme, Editions de l’Aube, 2001; Drewe, Paul - ICT and urban form / urban planning and design - off the beaten track - iunie 2000 - http://networkcity.bk.tudelft.nl/pdf/pub07.pdf; Hall, Peter - Orasele de maine, Editura ALL Educational, 1999; Fidler, Roger - Mediamorphosis – sa intelegem noile media, Ed. Idea Design&Print, Cluj, 2004; Graham, Stephen & Marvin, Simon- Splintering Urbanism, Routlege Taylor & Francis Group, NY, 2002;Secolul 21- Globalizare si identitate, nr.7-9/2001;***- The Challenge of landscape in metropolitan areas, UAB Digital Repository of Documents, 2008 - www.ddd.uab.cat; www.parisrivegauche.com; www.bilbaoria.org.