UP-53 Politici de planificare în peisaj

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.urb Andreea Necșulescu
Obiective:
Scopul cursului este de a facilita intelegerea de catre studenti a locului pe care tinde sa il ocupe „calitatea peisajului” in politicile teritoriale si urbane, cat si a modului in care sunt formulate si implementate politicile de protejare a peisajului.
Conținut:
In paralel, ideea protejarii peisajului si-a facut loc in vocabularul oficial si in legislatia europeana (vezi Conventia privind protectia peisajului). Schimbarile majore din societate in prezent – globalizarea, promovarea dezvoltarii durabile, competitia urbana – influenteaza dramatic peisajul si dau nastere unor noi elemente ale sale.
In acest context, cursul isi propune ca, plecand de la notiunile deja invatate si analizate – peisaj urban, peisaj rural, macro-peisaj – sa insiste asupra modului in care este influentata prin politici publice dinamica peisajului. Peisajul este privit ca subiect si ca produs al acestor politici, cu toata complexa raportare la politici economice, sociale, de infrastructura sau culturale, de mediu.
Abordand diferite tipuri de peisaj, cursul va analiza modul in care sunt formulate, promovate si implementate diversele politici ce au drept subiect peisajul; vor fi abordate modele de planificare strategica si participativa privind peisajul, si exemplificate instrumente destinate protectiei si valorificarii peisajului la nivel european.
Cursul va insista asupra caracteristicilor politicilor privind peisajul natural, peisajul rural si cel urban; devenirea acestora si influentele pe care urbanizarea, risipirea urbana, industrializarea sau de-industrializarea, turismul le au asupra dinamicii peisajului. Acestea vor constitui subiectele unor prelegeri separate care vor includ referiri la „actorii” implicati si la instrumentele „hard” sau „soft” de interventie asupra peisajului.
Vor fi prezentate cazuri in care se fundamenteaza prin optiuni de scenariu de evolutie a peisajului, reglementari de planificare ori programe de dezvoltare urbana sau echipare teritoriala. Se insista in particular asupra perioadelor mari de timp pe care trebuie sa le vizeze politicile privind peisajul, ca si asupra riscurilor pe care o abordare prea rigida le poate genera.
Metoda de predare:
Cursul cuprinde prelegeri, urmate de prezentari de cazuri si dezbateri cu studentii, in special in ceea ce priveste situatia peisajului in Romania, in marile orase sau in zonele rurale. Tinand seama de celelalte discipline/module, cursul se va concentra pe elementele vizand prioritati si tehnici in formularea si implementarea politicilor. Studentilor li se vor solicita exercitii – individuale sau in grup – de analiza a unor situatii si de formulare detaliata a unor componente de politici privind peisajul
Mod de evaluare:
Examen (60%), Verificari pe parcurs ( 40%),
Bibliografie minimală:
Bibliografie obligatorie:
Conventia Europeana a Peisajului (2000), ETS (European Treaty Series) no.176, Florenta, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/176.htm [20.09.2009]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (2011), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, https://www.pndr.ro/pndr-2014-2020.html, [29.09.2020]
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (2008), Conceptul strategic de devoltare teritorială România 2030, www.mdrl.ro, [03.08.2011]
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (2011), Planul de Amenajare a Teritoriului Național, www.mdrl.ro, [03.08.2011]
Guvernul României, Legea 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului șI Urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Crăciun, C. (2010), Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic șI cultural în amenajarea teritoriului șI urbanism, București, Editura Universitară Ion Mincu.

Bibliografie facultativa:
Ministerul Dezvoltării Regionale șI Turismului (2006), Atlasul Teritorial al României, http://www.mdrl.ro/_documente/atlas/atlas.htm [15.07.212]
Ministerul Mediului, Departamentul de Planificare Spațială (2007), Spatial Planning in Denmark, Copenhaga, Vilhelm Jensen & Partners, http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C0C24D17-46A3-49FC-9667-09D69A31ECEE/79293/spatialplanning.pdf. [15.07.212]
EEA Report (2006), Land Accounts for Europe 1990-2000, nr.11, Copenhaga.
EEA- FOEN (2011), Landscape fragmentation in Europe, Copenhaga.
Greater London Authority (2011), The London Plan, spatial development strategy for greater London, http://www.london.gov.uk/thelondonplan/ [11.03.212]
INCD URBANPROIECT, Amtrans 1A01- Model conceptual si metodologic- ghid termeni de specialitate, București
Bran, F., Simon, T., Nistoreanu, P. „Ecoturism”, București, Editura Economică, 2000
Solomon, M., Popa, A. (2004) Program Nucleu- INTERREG IIIB- CADSES, Metoda operativa de gestionare a transformarilor teritoriale, Bucuresti, INCD Urbanproiect.
Solomon M., (2002), Ghid privind implicatiile Conventiei Europene a Peisajului asupra amenajarii teritoriului si urbanismului, Bucuresti, INCD Urbanproiect.
UE- Feder (2010), Charter on periurban agriculture, http://www.fedenatur.org [11.03.212]
Kotler, PH., Haider, D., Rein, I. (2001), Marketingul Locurilor, Bucuresti, Teora.
Forman, R. T., Gordon, M. (1986), Landscape Ecology, New York, John Wiley and Sons
Forman, R.T.T., (1995), Land mosaics, the ecology of landscapes and regions, (ed.a9a) Cambridge, Cambridge University Press.
Forman, R.T.T., Sperling, D., Bissonette, J.A. (2003), Road ecology: Science and solutions, Washington, DC, Island Press.
Forman, R.T.T. (2008), Urban regions: ecology and planning beyond the city, (print 2010) Cambridge, Cambridge University Press.
Faye, P., Faye, B., Tournaire, M., Godard, A. (1974), Sites et Sitologie, J. Pauvert.
Cosgrove, D. (1998), ‘Cultural Landscapes’, în Unwin, T (ed.), A European Geography Edinborough Gate, Longman.
Daniels, S., Cosgrove, D., (1994), ‚Introduction: Iconography and Landscape’, în Daniels, S., Cosgrove, D (ed.), The Iconography of the Landscape: Essays on the Symbolic Representations, Design and Use of Past Environments, Cambridge Unviersity Press, Cambridge.
Jackson, J.B. (1984), Discovering the Vernacular Landscape, New Haven and London, Yale University Press.
Landscape Management of territorial transformations (2005), Roma, Gangemi.
Pleșu, A., “Pitoresc și melancolie”, Humanitas, București, 2009
Agnoletti, M. (2010), Paesaggio rurale- strumenti per la pianificazione strategica, Florenta, Edagricole.
Beaujeu- Garnier, J., Chabot, G.(1963), Traite de Geographie Urbaine, ed. a2a, Librairie Paris, Armand Colin.
Antrop, M. (2004)‚ Landscape change and the urbanization process in Europe’, in Landscape and Urban Planning, vol. 67, nr.1-4, pp: 9-26.
Antrop, M. (2005), ‚Why Landscapes of the past are important for the future’, in Landscape and Urban Planning, vol. 70, nr.1-2, pp: 21-34.
Bettis, R., Hitt, M. (1995), “The new competitive landscape”, in Strategic Management Journal, Vol. 16, Special Issue: Technological Transformation and the New Competitive Landscape, pp: 7-19, http://www.jstor.org/stable/2486767 [11.03.2012]
Marangon, F., Tiziano, T., ‚The Economic Value of the rural landscape in Italy’, www: ceep-europe.org [13.03.2012]
ECNC (1996, draft report), European Landscapes: Classification, Evaluation and Conservation, Tilburg, ECNC.
Dramstad, W.E., Olson, J.D., Forman, R.T.T. (1996), Landscape ecology principles in landscape architecture and Land- Use Planning, Washington, Harvard University Graduate School of Design- Island Press- American Society of Landscape Architects.
Sort, J.J. (2006), Metropolitan Networks, Barcelona, Gustavo Gili.
Scazzosi, L. (1999), Politiche e culture del paesaggio, confronti internazionali, Roma, Gangemi.
Scazzosi,L. (2001), Politiche e culture del paesaggio, nuovi confronti, Roma, Gangemi.
Scazzosi,L. (2002), Leggere il paesaggio, confronti internazionali, Roma, Gangemi.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Politica Agricolă Comună după 2013, http://www.madr.ro/pages/page.php?self=055&sub=05505&tz=0505542 , [08.07.2011]
Viljoen, A. (2005), CPULS- Continuous Productive Urban Landscapes, Oxford, Elsevier.
Popa, A. (2011), ‘Aspects of the agricultural landscape in metropolitan areas‘, în Landscape- Architecture- Technology- Ambient, coord. Dabija, A.M., Ed. Universitara Ion Mincu, București, pp: 49-58, ISBN 978-606-638-011-9
Popa, A. (2012), ‘Aspects of agricultural landscape as a cultural asset in metropolitan areas: case study for Bucharest city‘, în Science- Future of Lituania, vol.4, nr.2, pp: 128- 134, ISSN 2029-2341 (2029-2252 online)
Popa, A., Calcatinge, A. (2012), ‚The cultural paradigm in common landscapes perception’, Proceedings of ICAR 2012- International Conference on Architectural research, ed. Joger,B., Comșa, D., București, ISBN 978-606-638-023-2