UP-74 Proiect urbanism complex

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul I, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 9
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu