UP-153 Peisaj rural

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Hărmănescu
Obiective:
Evaluarea peisajului rural are scopul de a înțelege regiuni sau situri de interes in vederea protejării și dezvoltarii lor ca teritorii dar și a elementelor sale fundamentale rurale de patrimoniu, patrimoniu neclasat,d ar foarte important pentru evoluția și dezvoltarea unei așezări rurale. Tinând cont de interesele adverse asupra patrimoniului, pe de o parte conservarea, pe de alta parte înnoirea fondului construit, proiectul introduce conceptul de sustenabilitate pentru a face legatura acestor perspective. Definind sustenabilitatea și ințelegând răspunderea pe care ne face sa ne-o asumăm, ne trimite cu gandul la binecunoscutele resurse naturale si la mediu; deci implicit, în cadrul cercetării la resursele locale, specificitatea și particularitatea locului. Astfel, plecănd de la aceste analize teoretice, suprapuse cu analize realizate pe teren, cercetarea iși propune în primul rand determinarea unui diagnistic diferențiat în funcție de vocația unei arii rurale.
Conținut:
1. Fundamentari, terminologii - structura rurala, spatiu rural, peisaj rural, asezarea rurala, arhitectura rurala, patrimoniu rural, etc (identificare, delimitare)
2. Fundamentari, terminologii - Relatia peisaj cultural / peisaj rural (dimensiunea culturală asociată valorii peisajului rural, spatiu etnografic)
3. Istoria structurii rurale. Tipuri de structuri rurale si relatia acestora cu peisajul si istoria. Arhitectura traditionala si zonele climatice majore, design bioclimatic, design sustenabil
4. Istoria arhitecturii rurale. Particular si specific. Resurse materiale si tehnici culturale
5. Istoria arhitecturii rurale. Relația Peisajului cu structura activităților așezările rurale, ocupațiile tradiționale și țesutul teritorial / sistemele agrare, pastorit. Locuirea rurala si traditiile locale
6. Structura rurala, arhitectura rurala si dinamici teritoriale Local/global. Centru/periferie in cadrul structurii rurale, rural – urban, rurban
7. Peisajul rural in Romania. Evolutie, avantaje si disfunctionalitati: „tarile”, etc
8. Peisajul rural in Romania. Morfotipologii, elementele asezarii rurale.
9. Peisajul rural in Romania. Relația Peisajului cu structura activităților așezările rurale, ocupațiile tradiționale și țesutul teritorial / sistemele agrare, pastorit. Locuirea rurala si traditiile locale
10. Politici spatiale si peisaje rurale. Patrimoniu rural si peisaje specifice - valori de patrimoniu rural
11. Politici spatiale si peisaje rurale. Legislatie, abordari comparate national / international
12. Interventia in peisajul rural: dezvoltare durabila locala, dezvoltare durabila globala. Modele si strategii de valorificare in peisajul rural. Peisaj sustenabil
Metoda de predare:
cursuri
Mod de evaluare:
examen
Bibliografie minimală:
Bibliografie obligatorie:

David, Lucian (2015). Peisajele etnografice din România, ed. Etnologică, București.
Jackson J.B. (1984). Discovering the Vernacular Landscape, New Haven and London, Yale University Press.
Stahl. H., Stahl, P (1968). Civilizația vechilor sate românești, Ed. Științifică, București.
Wood, M. (2011). Rural, ed. Routledge, London.Bibliografie facultativă:

Agnoletti M. (2010). Paesaggio rurale- strumenti per la pianificazione strategica, Florence, Edagricole.
Betea, Raluca, Wild, Beate Wild Eds. (2016). Brave New World – Romanian Migrants' Dream Houses – Bucharest: Romanian Cultural Institute, București.
Dezvoltare rurală sustenabilă – Vrin, Vals, Vorarlberg [Elveția, Austria] http://www.architekturclips.de/vrin/
Gaivoroschi V. (2002). Matricele spatiului traditional, Ed. Paideea.
Hărmănescu M. (2012). Sense of a place: Liveability and tourism quality in territories, Proceedings of the 6th International Conference of the International Forum on Urbanism- Tourbanism, ed. Escola Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona, UPC, ISBN 978-84-8157-620-7.
Popa, A.,Hărmanescu M.(2012),Peisajul rural productiv și necesitatea actuală de gestiune durabilă,în Provocări în spatiul construit 120 de ani de învățământ superior de arhitectură,coord.Dabija,A.M.,Ed.Universitară Ion Mincu,București,pp 49-60.
Patru-Stupariu I., (2010). Peisaj si gestiune durabila in teritoriu, ed. Universitatii, Bucuresti.
Sârbu C. (2010). Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, în cadrul proiectului internațional Măgura – Past and Present (Art-Landscape Trasnsformațions EC Project 2007-4230), ISBN 978-972-8922-92-1, Ed.Renaisance, p 9 -14.
Stahl. P. (2000). Triburi si sate din sud-estul Europei, ed. Paideia.
Stephen Owen (1996), Sustainability and Rural Settlement Planning, in Planning Practice & Research Journal, Volume 11, 1996 - Issue 1, pages 37- 48, http://dx.doi.org/10.1080/02697459650036431
Turnock, David, (1991). The Planning of Rural Settlement in Romania in The Geographical Journal Vol. 157, No. 3 (Nov., 1991), pp. 251-264, DOI: 10.2307/635500, http://www.jstor.org/stable/635500