UP-90 Documente și documentații de urbanism

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh. Dragoș Buhociu
Obiective:
Cunoașterea tendințelor actuale pe plan european privind rolul documentațiilor de urbanism.
Familiarizarea cursanților cu rolurile care revin persoanelor implicate în documentațiile de urbanism.
Cunoașterea conținutului și diferențierilor documentațiilor de urbanism.
Conținut:
1. Introducere - Dimensiunile și beneficiile planificării spațiale
2. Direcții strategice în planificarea spațială din România (sistemul roman-continental/ sistemul anglo-saxon) - I
3. Direcții strategice în planificarea spațială din România (sistemul roman-continental/ sistemul anglo-saxon) - II
4. Elemente de legislație actuală privind planificarea spațială în România
5. Rolul urbanistului I (trasee de urmat)
6. Rolul urbanistului II (exercitarea profesiei)
7. Tipuri de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism
8. Studii de fundamentare
9. Regulamentul general de urbanism (RGU)
10. Documentații de urbanism/ PUG (scop, etape, studii de caz)
11. Documentații de urbanism/ PUZ (scop, etape, studii de caz)
12. Documentații de urbanism/ PUD (scop, etape, studii de caz)
13. Tipuri de avize pentru documentațiile de urbanism
14. Certificatul de urbanism
Metoda de predare:
Prelegeri și lucrări practice
Mod de evaluare:
50% nota de examen + 50% nota din lucrări pe parcurs
Bibliografie minimală:
1. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
2. BUHOCIU, D. (2012), Abordarea actuală a frontului la apă urban: evoluție contemporană și direcții majore, București: Editura Universitară “Ion Mincu”
3. CRACIUN, C. (ed.) (2010), Culegere de documente legislative în domeniul peisajului natural, antropic și cultural, în amenajarea teritoriului și în urbanism, București: Editura Universitară “Ion Mincu”
4. THORNS, D. (2002), The Transformation of Cities: Urban Theory and Urban Cities, New York: Palgrave Macmillan