UP-102 Vulnerabilitate și dezvoltare sustenabilă

Facultatea de Urbanism / Proiectare Urbană
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+2L | Credite ECTS: 6
Titular:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
Obiective:
intelegerea problematicii complexe a dinamicii formei urbane, insusirea mecanismelor teoretice de intelegere, interpretare si gestionare crizei urbane in raport cu evolutia orasului contemporan.
Conținut:
1. Starea de criză. Aspecte generale privind criza urbană. Structura urbana si aparitia starii de criza. Cauze si consecinte.
2. Fenomen urban, continuitate si discontinuitate de formă urbană. Riscurile urbane și discontinuitatea de formă urbană. Vulnerabilitate urbană.
3. Analiza de risc în mediul urban . Identificarea riscurilor si strategiile urbane. Identitate urbana si consecintele starii de criză.
4. Aspecte arhitectural-urbanistice ale crizei urbane actuale in Europa si in Statele Unite.
5. Criza oraselor romanesti in contextul actual.
6. Aspecte teoretice privind gestionarea situatiilor de criza. Gestionarea stărilor de criză ca proces complex. Etape si actiuni.
7. Instrumente si mijloace arhitectural-urbanistice pentru prevenirea starilor de criza. Elemente teoretice. Reglementari urbanistice actuale cu implicatie in managementul starilor de criza.
Metoda de predare:
expunere ilustrata si comentata; studii de caz, lucrari practice (cercetare/documentare)
Mod de evaluare:
examen final cu evaluarea lucrarilor de seminar
Bibliografie minimală:
Ansidei, M. , Fleury D., Dubois D. – Les risques urbains – Ed. Anthropos, Paris, 1994
Bailly, Antoine – Representer la ville – Ed. Economica, Paris, 1995
Florescu, Tiberiu – Formă și trans-formare urbană – Ed. Universitară ,,Ion Mincu’’, 2006
Gociman, Cristina – Tipologia hazardului și dezvoltarea durabilă, Ed. Universitară ,,Ion Mincu’’, 2002
Hall, Peter – Orașele de mâine – Ed. All, Bucuresti, 1999
Pumain, Denise – La dynamique des villes - Ed. Economica, Paris, 1982
Roncayolo, Marcel – Lectures des villes, forme et temps – Ed. Parentheses, 2002