UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

UP-154 Proiectare GIS (1)

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul I, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 4
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titulari:
prof.dr.arh Tiberiu Florescu
drd.urb. Radu Pătrașcu
Colectiv:

asist.dr.urb.peisag. Irina Pața
asist.drd.urb. Radu Pătrașcu

Obiective:

• Utilizarea instrumentelor geospațiale de creare, analiză și diseminare a informațiilor teritoriale
• Realizarea unor analize urbane și teritoriale de bază prin folosirea Sistemelor Informaționale Geografice
• Creșterea nivelului de integrare pe piața forței de muncă a studenților

Conținut:

• Introducere teoretică în sistemul de lucru – tipuri de date, modalități de utilizare a programelor de tip GIS, funcții și roluri în proiectarea de urbanism și peisagistică.
• Baze de date - descărcare date de lucru de pe platforme open source + importul datelor din diferite surse (de tip CAD/SHP)
• Modificarea/salvarea proprietăților layerelor (grafică, culori, simboluri, tipuri de linii, etc.) -Particularizarea markerilor în funcție de atributele unor entități, vizualizare selectivă a informațiilor în funcție de atributele unui layer
• Importul markerilor particulari (realizați în alte programe vectoriale) + editarea etichetelor
• Lucrul cu tabele de atribute - adăugarea / ștergerea unei coloane de atribute dintr-un layer, selectare diferențiată a unor elemente de pe un layer în funcție de un atribut (după o anumită regulă)
• Export hartă QGIS – paginare, calibrare etichete, scară, legendă
• Georeferențierea imaginilor rastru
• Captura de date prin vectorizare + adăugarea de atribute unui layer existent utilizand fisiere Excel
• Utilizarera diferitelor plugin-uri

Metoda de predare:

Prezentări power point, exerciții și lucrări

Mod de evaluare:

Lucrare de verificare pe parcurs 50% + Examen final 50%

Bibliografie minimală:

http://www.qgistutorials.com/en/
http://www.digital-geography.com/

Baze de date:
http://data.gov.ro/dataset?q=Limite&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
http://www.geo-spatial.org/download
https://mapzen.com/data/metro-extracts/metro/bucharest_romania/
http://www.naturalearthdata.com/downloads/

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/