UP-85 Parcul urban

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+4P | Credite ECTS: 6
Titulari:
prof.dr.arh. Angelica Stan
asist.dr.urb. Raluca Duică
Obiective:
Cursul construiește capacitatea de înțelegere a noțiunilor aprofundate (teoretice și aplicative) legate de problematica parcului urban în contextul orașului actual. Accentul cade pe însușirea cunoașterii determinantelor sitului în proiectul peisagistic și a condiționărilor metodologice dictate de demersul de proiectare, ținând cont de elementele provenite din perspectiva evolutivă asupra parcurilor urbane traditionale și contemporane în Europa. Sunt sistematizate totodata cunoștintele referitoare la principiile de organizare internă a parcului urban, de modalitățile de creare a ambianței, precum și noțiuni legate de reprezentarea tehnica, de reglementare urbanistică și tehnico-economică a planului de amenajare.
Conținut:
PARTEA I - Parcul urban în contextul dezvoltării orașului.
1.- Elemente introductive. Definire dialectica
2.- Rolul și functiile parcului urban în cadrul orașului contemporan.
3.- Condiționari și oportunități ale sitului.
4.- Profilul funcțional al parcului urban. Atribute de particularizare. Categorii de utilizatori.Schema funcțională.
5.- Tipologii de parcuri urbane – dupa locație, dimensiuni, semnificație, caracteristici. Parcuri urbane specializate.
PARTEA II. Metamorfoza parcului urban- de la tradițional la contemporan
6. - Geneza și repere evolutive -1
7. - Geneza și repere evolutive -2
8. - Parcuri contemporane.
PARTEA III. Parcul urban – de la concept la proiect
9. - Proiectul de parc urban ca demers metodologic
10. - Principii generale în concepția și proiectarea parcului urban
11. - Organizarea internă a parcului urban - Elemente metodologice și tehnice
12. - Ambianța parcului urban- definire, identificare, concepție
13. - Regulamentul de amenajare a parcului urban (aferent PUZ- parc urban)
14. - Recapitulare
Metoda de predare:
Expunere ilustrata si comentata
Lucrare practica / documentare individuala
Mod de evaluare:
Proiect (80%), Examen / parte teoretica/ documentara (20%)
Bibliografie minimală:
Roger, Alain, Court traité du paysage, Gallimard, 1997
Cauquelin, Anne , L'Invention du paysage, Plon, 1989
Clark, Kenneth, L'Art du paysage (Landscape into Art), Gérard Montfort, 1994
Reid, G.,W, “From Concept to form in Landscape Design”, Jon Wiley &Sons, 1993
Simonds, J.O. « Arhitectura Peisajului », Ed.Tehnica, 1978
Stan, A. “Devenirea peisajului”, Ed. Ion Mincu, 2012
Toma, D., “Despre Gradini si modurile lor de folosire”, Polirom, 2001
Turner, Tom, “Landscape planning”, Hutchinson Education, Londra, 1986
Observații:
Partea de proiectare (4 ECTS) se desfasoara in atelier, in baza unei teme de proiect cu mai multe subetape, tema difera de la an la an ca amplasament.