UP-3 Tehnica proiectării urbane

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
conf.dr.arh Claudiu Runceanu
Obiective:

Asigurarea cunoștințelor specifice înțelegerii operaționale a intervenției urbane
Dobândirea cunoștințelor tehnice specifice proiectării urbane
Formarea capacității tehnice și de proiectare a urbanistului, de a întocmi documentații de urbanism la nivel de PUZ și PUD

Conținut:

1. Introducere, domeniul de studiu, conținut
2. Parcela – elemente tehnice componente
3. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea I
4. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a II-1
5. Dispunerea clădirilor pe parcelă – partea a III-a
6. Reglementarea înălțimii maxime a construcțiilor
7. Indicatori urbanistici
8. Circulații, accese și staționarea autovehiculelor
9. Aspectul exterior al clădirilor și reguli privind împrejmuirea
10. Echiparea edilitară – partea I
11. Echiparea edilitară – partea a II-a
12. Documentații de urbanism de tip PUZ
13. Documentații de urbanism de tip PUD
14. Prelegere recapitulativă

Metoda de predare:

Expunere ilustrata si comentata

Mod de evaluare:

Examen (60%) si evaluare pe parcurs (40%)

Bibliografie minimală:

C. Sitte - Arta construirii orașelor, Ed. Tehnică, București, 1991
Laurian Radu, Urbanismul
Ioanid Virgil, Circulația în orașul modern, Ed. Tehnică, București
Hg 525/1996
Legea 350/2001
Codul Civil – Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul III, Capitolul IV – servituțile
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și al Amenajării Teritoriului 91/1991

modifică