UP-78 Abordarea psihologică a spațiului urban

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
prof.dr.arh. Mariana Eftenie
Obiective:
O interpretare a conceptelor și informațiilor specifice campului de competență psiho-sociologică din perspectiva cadrului conceptual și operațional propriu arhitecturii și urbanismului.
Conținut:
Titlurile cursurilor: Contextul problematic specific actual privind înțelegerea din punct de vedere psihologic și arhitectural-urbanistic a spațiului construit urban. Componența psiho-sociala ca parte a fenomenului urban. Categoria conceptuală de spațiu social. Elemente caracteristice ale spațiului construit urban: strada, piața, clădirea. Micro-evenimentele și animația urbană. Percepția. Imagini perceptive și așteptări (I) Spațiul construit urban ca mijloc de comunicare. Sisteme perceptive. Memorie și percepție (II) Comportamentul ca rezultat al percepției: Imaginea în “Modelul simplificat al realului” Un posibil model al interacțiunii Conceptor-Utilizator-Spațiu construit urban. Etapele Procesului de concepție: proiectare cu relevarea dimensiunii psihologice și a condiționărilor specifice. Metode și tehnici privind analiza comportamentului și a percepției în cadrul construit urban. Titlurile temelor practice: (Sondaje) de opinii privind o problema arhitectural-urbanistică. Realizarea și interpretarea unor fișe de observație privind comportamente în spațiul construit urban.
Metoda de predare:
Prelegeri, discuții (curs interactiv)
Mod de evaluare:
Examen
Bibliografie minimală:
BAILLY. A - Les theories de l’organisation de l’espace urbain” BON (le) G - “Psihologia multimilor”. BOUDON Ph.-“Architecture et l’Architecturologie. Essai d’epistemologie de l’Architecture. MOLES et ROHMER - “Labyrinthes du vecu. L’Espace, matier en action”.