UP-168 Proiect de verificare (3)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu; drd. arh. Ioana Enache
Obiective:

Testarea modului de rezolvare a partiului în cadrul unei locuințe unifamiliale cu sau fara spațiu comercial la parter, acoperită în sistem terasă, cu funcțiuni minimale, cu partiu simplu, cu regim de înălțime P+1E+2E retras.

Conținut:

Se cere proiectarea unei constructii cu regim de inaltime P+1E+2E retras care va adaposti o locuinta unifamiliala la etajele 1 si 2 retras. Parterul va avea destinatia de spatiu comercial. Functiunea spatiului comercial va fi la alegerea studentilor (cafenea cu max. 4 mese la interior si 4 la exterior, birou de proiectare, cabinet de avocatura, cabinet notarial etc.)

Metoda de predare:

Proiectul de verificare nu va fi semnat, dar va contine in coltul din dreapta jos numarul matricol al studentului. Numele fisierelor transmise vor fi echivalente cu numarul matricol.
Nu se admite redactarea pe calculator, totală sau parțială.
Proiectul se desfasoara individual.

Mod de evaluare:

Criterii de evaluare

1. Raportarea solutiei la vecinatati in concordanta cu regulamentele existente sau propuse;
2. Originalitatea propunerii si modul de conformare a volumetriei in sine dar si raportat la conditiile sitului si functiunea propusa;
3. Modul de rezolvare a functiunii date de tema, dimensionarea si mobilarea corecta spatiilor;
4. Corectitudinea solutiilor tehnice propuse;
5. Acuratetea si expresivitatea proiectului.