UP-22 Activități practice

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 14L | Credite ECTS: 10
Titular:
asist.dr.urb. Mădălina Moțcanu-Dumitrescu
Obiective:
Familiarizarea cu proiectarea de specialitate, privind atit principiul de organizare (limbaj schematic) cit si detaliul (limbaj tehnic), si crearea deprinderilor de proiectare integrata ca o mediere între interesul comunitatii si mediul natural _ intre eficienta interventiei exprimata economic (atât prin modul de folosire a terenurilor cât si prin organizarea compozitionala de ansamblu) si confortul exprimat în climat favorabil (existenta echipamentelor, spatiilor verzi etc.) _ precum si între respectul proprietatii private si respectul cuvenit comunitatii.
Conținut:
Optimizare culoar autostrada
Identificarea prin lectura directa, analizarea multicriteriala si interpretarea elementelor structurante ale tipului de peisaj adiacent traseului, in vederea modelarii optime a interventiei prin evaluarea simtomatologiei contextului si diagnosticarea vizind capacitatile peisajului studiat de a suporta interventia propusa prin tema ca traseu tehnic posibil.
Metoda de predare:
Lansare tema cu prezentare _ prima zi saptamina 1
Deplasare in zona studiului _ a doua zi saptamina 1
Atelier cu indrumare-consultare _ penultima zi saptamina 1
Atelier cu indrumare-consultare _ a doua zi saptamina 2
Predare lucrare la secretariat _ penultima zi saptamina 2
Evaluare si predare note la secretariat _ ultima zi saptamina 2
Mod de evaluare:
Lucrare finala
Bibliografie minimală:
Note de curs de specialitate, bibliografie, planuri topografice, extrase documentatie de urbanism, extrase documentatie tehnica de specialitate trafic.