UP-27 Teoria și istoria peisajului (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Angelica Stan
Obiective:
Cursul ofera elementele de baza privind teoria peisajului, intr-o prezentare istoric-evolutiva a acestui concept strans legat de dezvoltarea urbana, ca proces continuu de transformare spatiala si culturala a locurilor. Cursul urmareste totodata dezvoltarea unei sensibilitati perceptive personalizate asupra peisajului, formarea unui mod de gandire de tip analitic si intuitiv-corelativ, astfel incat peisajul, si in mod special peisajul urban, sa poata fi inteles in integralitatea sa, dincolo de imagine, ca element fundamental al calitatii vietii.
Conținut:
1 - CE ESTE SI CE NU ESTE PEISAJUL : definitii /interdiscipliaritatea conceptului / arhitectura – urbanism - peisaj / peisajul ca proces / dialectica peisajului
2 - ELEMENTE DE LECTURA A PEISAJULUI : limbaj /cod / procesul de lectura /lectura sensibila/lectura analitica/ perceptia – receptarea - interpretarea peisajului/ sensul, mesajul, atitudinea
3 - „ORIGINEA” PEISAJULUI: istoria etimologica/ peisajul reprezentat
4 - PEISAJE ARHETIPALE : peisajul ca loc de intalnire a cerului cu pamantul
5 - DEVENIREA CONCEPTULUI DE PEISAJ : de la gradina-paradis la parcul functionalist (4 prelegeri)
6 - ANALIZA SI PROIECT PEISAGER- demersul analitic/ viziunea de analiza/ parametrii & nivele de analiza/ instrumentele de analiza/ evaluarea peisajului /calitatea si valoarea peisajului
Metoda de predare:
prelegeri cu videoproiectie, discutii libere
Lucrare prcatica in cadrul cursului- exercitiu de lectura / reprezenatre a unui peisaj urban
Mod de evaluare:
Activitatea practica (20%), Participare individuala (20%), Exam (60%)
Bibliografie minimală:
- Ch. Norberg Schulz, “Genius Loci – Paysage, Ambiance, Architecture”, Pierre Mardaga, 1960
- J.O. Simonds, “Arhitectura peisajului” * II3231
- Robert Venturi, “ De l’ambiguite en architecture” * I35 T
- Thierry Paquot - Philosophie, ville et architecture : La Renaissance des quatre elements, La Decouverte, 2002
Michael D. Murphy - Landscape Architecture Theory: An Evolving Body of Thought,Waveland Pr Inc, 2005