UP-148 Tehnoredactare și baze de date

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr Mircea Mușan
Obiective:
Însușirea cunoștintelor generale despre sistemul de calcul: apariție, dezvoltare și arhitectura Cunoașterea elementelor generale ale componentei soft a unui sistem de calcul. Sisteme de operare Windows Însușirea de cunoștințe generale și fundamentale în aplicații de procesare text Însușirea cunoștințelor fundamentale în aplicații de calcul tabelar Noțiunea de bază de date. Lucrul cu baze de date si gestiunea acestora. Analiza și proiectarea prin menținerea regulilor de normalizare. Sisteme de gestiune a bazelor de date Crearea diferitelor cereri pe baza de date. Nucleul standard de interogare SQL Realizarea interfețelor și extragerea rapoartelor La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: - Folosească un sistem de operare de tip Windows - Utilizeze un procesor de texte - Să folosească un program elevat de calcul tabelar - Să participe la faza de proiectare a construcției unei baze de date - Să analizeze și să formuleze cereri pe o bază de date
Conținut:
1. Componente ale sistemelor de calcul. Sisteme de numerație. Reprezentarea informației în interiorul calculatorului Introducere în sfera sistemelor de calcul Sisteme de numerație. Reprezentarea informației Tipuri de sisteme de calcul Componenta fizică a unui sistem de calcul 2. Elemente fundamentale în utilizarea sistemelor de operare. Sisteme de operare de tip Windows. Componenta logică a unui sistem de calcul Sisteme de operare Windows Aplicații ale sistemului de operare Windows 3. Procesare texte prin aplicația Word. Descriere generală a aplicației Word Lansarea în execuție aplicației Gestiunea fișierelor Formatarea documentelor Introducerea textelor Formatare la nivel caracter Formatarea paragrafelor Imagini și obiecte Tabele Opțiuni speciale de editare textuală Aranjare și tipărire 4. Elemente fundamentale de calcul tabelar în Excel. Lansare și închidere. Pregătirea zonei de lucru Elemente generale. Stabilirea proprietăților celulelor Operații pe foi de calcul Liste personalizate Editarea formulelor și folosirea funcțiilor Grafice (diagrame) Imprimarea foilor de calcul 5. Baze de date: concepte generale. Aplicația Access: noțiuni primare. Concepte generale privind bazele de date Proiectarea bazelor de date Primii pași în lucrul cu baze de date Crearea tabelelor Reguli de normalizare și relaționare 6. Formularea interogărilor pe baze de date în Access. Despre interogarea bazelor de date (formularea diferitelor tipuri de cereri) Limbajul standard de cereri SQL și corespondența în modul Query Design view Realizarea operațiilor de adăugare, modificare și ștergere la nivel de înregistrări 7. Formulare și rapoarte în Access. Construcția formularelor Realizarea rapoartelor
Metoda de predare:
Expunere, Dialog, Lucru interactiv
Mod de evaluare:
Prin lucrare scrisă finală și teme periodice pe parcurs 50% Prezentare proiect realizat 50%
Bibliografie minimală:
• Daniel Hunyadi, Mircea Mușan,… – Manual pentru inițiere în birotică. Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu 2007, ISBN: 978-973-739-388-3 • Popa M. Emil, Hunyadi Daniel, Mușan Mircea,... – IT Guide for the Novice Users. Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu 2007, ISBN: 978-973-739-459-0 • Mircea Mușan – Informatică pentru administrație publică – Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2008, ISBN: 978-973-739-616-7 • Roger Jennings – Totul despre Microsoft Access 2000, Editura Teora, București
Observații:
Disciplina de Tehnoredactare și baze de date își găsește aplicabilitate în toate domeniile de activitate. Disciplina studiată este cerută în etapa de angajare și specializare ulterioară. Coroborarea conținuturilor disciplinei se realizează prin contacte periodice cu reprezentanții companiilor de profil, in vederea analizei problemelor specifice.