UP-148 Tehnoredactare și baze de date

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr Mircea Mușan
Obiective:
Însușirea cunoștintelor generale despre sistemul de calcul: apariție, dezvoltare și arhitectura
Cunoașterea elementelor generale ale componentei soft a unui sistem de calcul.
Sisteme de operare Windows
Însușirea de cunoștințe generale și fundamentale în aplicații de procesare text
Însușirea cunoștințelor fundamentale în aplicații de calcul tabelar
Noțiunea de bază de date. Lucrul cu baze de date si gestiunea acestora. Analiza și proiectarea prin menținerea regulilor de normalizare. Sisteme de gestiune a bazelor de date
Crearea diferitelor cereri pe baza de date. Nucleul standard de interogare SQL
Realizarea interfețelor și extragerea rapoartelor

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
- Folosească un sistem de operare de tip Windows
- Utilizeze un procesor de texte
- Să folosească un program elevat de calcul tabelar
- Să participe la faza de proiectare a construcției unei baze de date
- Să analizeze și să formuleze cereri pe o bază de date
Conținut:
1. Componente ale sistemelor de calcul. Sisteme de numerație.
Reprezentarea informației în interiorul calculatorului
Introducere în sfera sistemelor de calcul
Sisteme de numerație. Reprezentarea informației
Tipuri de sisteme de calcul
Componenta fizică a unui sistem de calcul

2. Elemente fundamentale în utilizarea sistemelor de operare. Sisteme de operare de tip Windows.
Componenta logică a unui sistem de calcul
Sisteme de operare Windows
Aplicații ale sistemului de operare Windows

3. Procesare texte prin aplicația Word.
Descriere generală a aplicației Word
Lansarea în execuție aplicației
Gestiunea fișierelor
Formatarea documentelor
Introducerea textelor
Formatare la nivel caracter
Formatarea paragrafelor
Imagini și obiecte
Tabele
Opțiuni speciale de editare textuală
Aranjare și tipărire

4. Elemente fundamentale de calcul tabelar în Excel.
Lansare și închidere. Pregătirea zonei de lucru
Elemente generale. Stabilirea proprietăților celulelor
Operații pe foi de calcul
Liste personalizate
Editarea formulelor și folosirea funcțiilor
Grafice (diagrame)
Imprimarea foilor de calcul

5. Baze de date: concepte generale.
Aplicația Access: noțiuni primare.
Concepte generale privind bazele de date
Proiectarea bazelor de date
Primii pași în lucrul cu baze de date
Crearea tabelelor
Reguli de normalizare și relaționare

6. Formularea interogărilor pe baze de date în Access.
Despre interogarea bazelor de date (formularea diferitelor tipuri de cereri)
Limbajul standard de cereri SQL și corespondența în modul Query Design view
Realizarea operațiilor de adăugare, modificare și ștergere la nivel de înregistrări

7. Formulare și rapoarte în Access.
Construcția formularelor
Realizarea rapoartelor
Metoda de predare:
Expunere, Dialog, Lucru interactiv
Mod de evaluare:
Prin lucrare scrisă finală și teme periodice pe parcurs 50%
Prezentare proiect realizat 50%
Bibliografie minimală:
• Daniel Hunyadi, Mircea Mușan,… – Manual pentru inițiere în birotică. Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu 2007, ISBN: 978-973-739-388-3
• Popa M. Emil, Hunyadi Daniel, Mușan Mircea,... – IT Guide for the Novice Users. Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu 2007, ISBN: 978-973-739-459-0
• Mircea Mușan – Informatică pentru administrație publică – Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2008, ISBN: 978-973-739-616-7
• Roger Jennings – Totul despre Microsoft Access 2000, Editura Teora, București
Observații:
Disciplina de Tehnoredactare și baze de date își găsește aplicabilitate în toate domeniile de activitate. Disciplina studiată este cerută în etapa de angajare și specializare ulterioară. Coroborarea conținuturilor disciplinei se realizează prin contacte periodice cu reprezentanții companiilor de profil, in vederea analizei problemelor specifice.