UP-166 Proiect de verificare (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
lect.dr.arh. Radu Canciovici, arh.drd.urb. Ioana Elisabeta Enache, asist.dr.arh. Anca Rusu
Obiective:
1. Verificarea cunostintelor insusite pe parcursul anului in privinta proiectarii unei dotari de mici dimensiuni sau, dupa caz, a unei locuinte parter si etaj.
2. Exersarea unor tehnici de reprezentare/prezentare convigatoare.
Conținut:
Studentii primesc ca data de tema un amplasament in care trebuie sa organizeze o dotare/locuinta de mici dimensiuni laolalta cu amenajarea parcelei.
Metoda de predare:
Proiectul se desfasoara pe parcursul a 10 ore.
Proiectul se elaboreaza individual, fara indrumare.
Mod de evaluare:
CRITERII DE EVALUARE (dupa caz)
1. Modul de relationare a constructiei propuse cu contextul dat;
2 Corecta intelegere relatiilor functionale ce se stabilesc intre spatiile ce compun cladirea;
3. Dimensionarea corecta a acestora;
4. Corectitudinea soluțiilor tehnice propuse;
5. Acuratețea și expresivitatea lucrarii.
Se cere să se redacteze de mana, într-o tehnică la alegere, pe un format 50x70 paginat pe verticală.