UP-166 Proiect de verificare (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu; drd. arh. Ioana Enache; dr. arh. Cristian Moscu
Obiective:

1. Verificarea cunostintelor insusite pe parcursul anului in privinta proiectarii unei dotari de mici dimensiuni sau, dupa caz, a unei locuinte parter si etaj.
2. Exersarea unor tehnici de reprezentare/prezentare convigatoare.

Conținut:

Studentii primesc ca data de tema un amplasament in care trebuie sa organizeze o dotare/locuinta de mici dimensiuni laolalta cu amenajarea parcelei.

Metoda de predare:

Proiectul se desfasoara pe parcursul a 10 ore.
Proiectul se elaboreaza individual, fara indrumare.

Mod de evaluare:

CRITERII DE EVALUARE (dupa caz)
1. Modul de relationare a constructiei propuse cu contextul dat;
2 Corecta intelegere relatiilor functionale ce se stabilesc intre spatiile ce compun cladirea;
3. Dimensionarea corecta a acestora;
4. Corectitudinea soluțiilor tehnice propuse;
5. Acuratețea și expresivitatea lucrarii.
Se cere să se redacteze, într-o tehnică la alegere, pe un format 50x70 paginat pe verticală.