UP-66 Sistematizare verticală și drumuri

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
conf.dr.ing Valentin Anton
Obiective:
Prezentarea conceptelor de bază cu privire la constructia si modernizarea retelelor rutiere urbane.
Prezentarea principiilor de bază cu privire la proiectarea elementelor geometrice ale traseelor rutiere.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili:
• Sa explice alcatuirea traseelor rutiere, alcatuirea sistemelor rutiere si sistematizarea verticala aferenta traseelor rutiere.
• Sa descrie continutul unui proiect de infrastructura rutiera
• Sa utilizeze formule de calcul specifice domeniului.
• Sa analizeze elemente geometrice ale traseelor rutiere, alcatuirea sistemelor rutiere si sistematizarea verticala aferenta traseelor rutiere urbane.
• Sa calculeze elemente geometrice simple ale traseelor rutiere
Conținut:
Cursul urmareste prezentarea si dezbaterea in cadrul orelor a urmatoarele subiecte:
- Generalităti despre modurile de transport: clasificări, caracteristici, costuri.
- Concepția traseelor rutiere: studiul in plan, profil longitudinal, sectiuni transversale.
- Amenajarea in spatiu.
- Elemente de sistematizare verticala a traseelor rutiere.
- Aspecte specifice de alcatuire a infrastructurilor rutiere urbane – strazi.
- Sisteme rutiere.
- Principii de alcatuire a intersectiilor.
- Parcaje si terminale.
- Concepte generale de inginerie a traficului urban.
- Autostrăzi - principii de alcatuire.
Metoda de predare:
Cursul cuprinde prelegeri si dezbateri pe subiectele mentionate mai sus. Metoda de lucru in clasa se realizeaza cu ajutorul mijloacelor multi-media, inclusiv on line.
La seminar studentii lucreaza individual sau in mici grupuri de 1-3 persoane, pentru elaborarea unei propuneri de dezvoltare urbana si conectarea acesteia la reteaua rutiera existenta.
Mod de evaluare:
Prezentarea unei contributii individuale sub forma unei sinteze documentare pe un subiect ales din continutul cursului = 50%.
Sustinerea si analiza, la sfârșitul semestrului, a aplicatiei practice = 50%.
Bibliografie minimală:
La inceputul semestrului studentii primesc in format electronic, toate referintele bibliografice de mai jos.
Referințe principale:
1. Conf.dr.ing. Valentin Anton – Drumuri I - calculul traseelor rutiere – note curs 2018.
2. Iosif Craus – Studiul si Proiectarea Drumurilor – Ed. Tehnica.
3. Conf.dr.ing. Valentin ANTON - Infrastructuri Rutiere Urbane – principii de alcatuire - Ed. Conspress 2014.
4. Urban Street Design Guide – NACTO manuals - 2013
Referințe suplimentare:
5. Elena Diaconu si altii - Căi de comunicații rutiere - principii de proiectare – Ed. Conspress.
6. Beautiful Roads - A Handbook of Road Architecture - Danish Road Directorate 2002.
7. Urban Bikeway Design Guide NACTO manuals – 2014.
8. Policy on Geometric Design of Highways and Streets – AASHTO 2016.