UP-174 Schiță (2.1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
lect.dr.arh. Radu Canciovici, arh.drd.urb. Ioana Elisabeta Enache, asist.dr.arh. Anca Rusu
Obiective:
1 .Verificarea cunostintelor insusite pe parcursul proiectului in privinta proiectarii si mobilarii unei locuinte.
2. Exersarea unor tehnici de reprezentare/prezentare convigatoare.
3. Testarea modului in care studentii rezolva grafic o tema data (afis).
Conținut:
In prima instanta studentii trebuie sa analizeze particularitatile temei date.
In baza acestei analize se va trece la elaborarea schitei de arhitectura.
Metoda de predare:
Schita se desfasoara pe parcursul a 8 ore.
Schita se elaboreaza individual, fara indrumare.
Mod de evaluare:
CRITERII DE EVALUARE (dupa caz)
1. Corecta zonificare a apartamentului;
2. Rezolvarea mobilarilor specifice
3. Dimensionarea corecta a spatiilor ce compun apartamentul;
4. Corectitudinea soluțiilor tehnice propuse;
5. Acuratețea și expresivitatea schitei.
Se cere să se redacteze de mana, într-o tehnică la alegere, pe un format 50x70 paginat pe verticală.